Lòng khâm phục và kính tặngTác giả: Một đệ tử tại Úc

[Chanhkien.org] Cho tất cả hàng triệu đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc hôm nay, đang tiếp tục ngoan cường gánh chịu một chính sách khủng bố dã man, càn quét, thù nghịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại, để chống lại một nhóm thiền tập cổ truyền ôn hoà.

Cho tất cả những ai không chịu khuất phục vì lẽ phải cao thượng và đạo đức sáng ngời cần phải được bảo tồn, và làm sáng tỏ chân lý Chân Thiện Nhẫn vì sự lợi ích của toàn nhân loại. Ngọn đuốc sáng ngời của các bạn trong cơn bão bùng, phi công lý đó, và thậm chí hàng ngàn người đã phải trả giá cho cả đời mình…. hành động đó sẽ là những tấm gương cho nhiều thế hệ tương lai.

Tà ác chỉ có thể lộng hành được một lúc mà thôi. Những đám mây đen rồi sẽ tan, và ánh sáng bình minh sẽ trở lại ngự trị, và sẽ sáng ngời hơn bao giờ hết. Sự tuyệt vời và vĩ đại của những gì các bạn đang liều thân gìn giữ, đang tu luyện, chân lý đó sẽ được thoát khỏi bóng tối và rực sáng tại địa ngục Trung quốc nơi mà đám quan quyền tham nhũng, vơ vét và bức hại những người vô tội như các bạn, sẽ phải chấm dứt.

Nhân loại trên toàn thế giới, sẽ một ngày, nghiền ngẫm về lòng can đảm, kiên cường, nhân hậu và lòng thành tín của các bạn để đối phó với những người vô nhân đạo, tàn bạo, và cố tâm tận diệt, thiêu hủy tinh thần, thể xác các bạn.

Cho những đệ tử Đại Pháp vô tội, hãy tin rằng chúng tôi, những người đang sống bên ngoài Trung quốc sẽ tiếp tục cảnh tỉnh mọi người trên thế giới và giảng rõ sự thật cho họ biết về Pháp Luân Công, chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc, và sự trí huệ vô biên của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được phục hồi tại khắp nơi ở Trung Quốc.

Hãy thắp sáng ngọn đuối Chân Thiện Nhẫn, sưởi ấm và thắp sáng trong lòng của mỗi người từ nay và mãi mãi ngàn sau.

(Kính tặng những đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đang tiếp tục chịu đựng, thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, chống lại chính sách khủng bố dã man đó)

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/10/18/2569.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.