Diệt trừ chấp trước và thanh lọc bản thân trong những xung đột gia đìnhTác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Mới đây, khi tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi với các đệ tử khác. Chúng tôi nói về một hiện tượng xảy ra, mà trong đó một số đệ tử không đối xử đúng đắn với những xung đột với gia đình, và điều này vẫn còn tiếp tục diễn ra. Một số lớn đệ tử chúng ta làm rất tốt việc giảng rõ sự thật bên ngoài gia đình, nhưng ngược lại, họ lại không làm tốt được khi giảng rõ sự thật với gia đình của họ. Nó có vẻ như gia đình của họ cố tình tìm lỗi lầm của họ: không cần biết là họ cố gắng đến đâu, gia đình họ dường như không tỉnh thức và không chấp nhận những gì họ nói. Và điều này gây nên cảm giác rất thất vọng, hết cách chữa.

Theo tôi nghĩ, có một số vấn đề cần phải làm sáng tỏ đối với hiện tượng này. Lớn lên trong thế gian này, chúng ta hình thành một số tính chất, thái độ của người thường. Chúng ta có thể làm rất tốt và trình bày tốt trong xã hội người thường, vì thế, chúng ta thấy điều tự nhiên khi chúng ta đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Từ quan điểm của một đệ tử mới, tâm ý này có thể đúng. Tuy nhiên, đối với một đệ tử kỳ cựu, sau nhiều năm tu luyện, thì người đó cần liên tục đề cao tâm tính của mình.

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Chúng ta nên dùng Pháp như là một vị thầy, dựa theo Pháp trong bất cứ trường hợp nào, và liên tục chỉnh lý, tu khẩu cũng như tu thái độ của chúng ta. Có lẽ chúng ta có nhiều cư xử tốt đẹp trong quá khứ, nhưng điều này không phát xuất từ hiểu biết qua việc tu luyện Đại Pháp. Đúng hơn, nó đến từ sự hiểu biết của tầng cấp người thường. Điều này không thuần khiết nếu dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp. Một số chúng ta có thể cư xử khác khi ở trong gia đình, trái ngược với sự cư xử ở ngoài xã hội. Những đệ tử này không thể giầu diếm trong gia đình được vì gia đình họ biết họ rất rỏ. Mỗi một hành động nhỏ nhặt đều được phô bày rỏ rệt dưới con mắt của người trong gia đình. Bất cứ khi nào họ cư xử không đúng với điều họ nó, hay khi họ không làm đúng theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, gia đình họ có những ý nghĩ không tốt về họ. Về mặt khác, ngoài xã hội, rất nhiều chúng ta hay cư xử tốt vì theo sự hiểu biết của người thường về thái độ tốt, và người khác sẽ không chỉ cho chúng ta về những thiếu sót của chúng ta vì sợ làm phiền chúng ta. Vì thế, chúng ta thường thấy chúng ta là người tốt khi chúng ta ra ngoài xã hội.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã đắc được Đại Pháp. Mỗi một bước của chúng ta tiến tới là được ban cho từ Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta không cần những điều của người thường, vì thế chúng ta phải liên tục đề cao tâm tính của mình. Hiện nay, có phải chúng ta nên trừ dứt những thứ hình thức bên ngoài, cái gọi là “thói quen tốt” và “cư xử thanh cao” của người thường. Có thể có rất nhiều chấp trước đang bị che đậy bởi những ý niệm của người thường này, đặc biệt là những thứ có tính cách ích kỷ.

Gia đình của chúng ta giống như những tấm gương. Cách đối xử của họ làm phiền chúng ta vì chúng ta che đậy nhiều chấp trước và không dám động đến chúng. Vì thế, họ làm lớn hơn những chấp trước này và biểu lộ chúng cho chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua, che giấu những chấp trước này, thì những xung đột sẽ tiếp tục xảy ra và càng mạnh hơn nữa. Nói chung, những chấp trước này đã ăn sâu trong tâm, trí của chúng ta, và hơn nữa, chúng được che đậy rất kín. Cũng có thể là vì những chấp trước này mà gia đình chúng ta không hiểu rõ được Đại Pháp.

Sư phụ dạy trong “Tu luyện Thật sự” từ Tinh Tấn Yếu chỉ rằng:

“Thật ra, khi chư vị bị đau đớn vì thanh danh mình bị đụng chạm, quyền lợi cá nhân, và cảm tình từ trong xã hội người thường, thì điều đó có nghĩa là chư vị không thể trừ diệt được những chấp trước của người thường. Chư vị phải nhớ rỏ điều này: Tu luyện, tự nó không khó — điểm chính yếu là chư vị có thể trừ dứt được những chấp trước của người thường không. Chỉ khi nào chư vị có thể trừ bỏ được [chấp trước] vào thanh danh, quyền lợi và cảm tình của mình mà không bị đau đớn”.

Trong “Hiểu biết thêm” từ Tinh Tấn Yếu chỉ, Sư phụ dạy:

“Chư vị có biết rằng nếu chư vị vẫn là người tu luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào hay trường hợp nào, Sư phụ sẽ dùng những khó khăn, khúc mắc để chư vị mắc phải — có thể có liên hệ đến công tác Đại Pháp, hay không cần biết là nó có tốt hay thần thánh đến độ nào — là để trừ dứt chấp trước của chư vị, và vạch rỏ tâm tà ác của chư vị để chư vị thấy rỏ và trừ diệt, vì sự nâng cao của chư vị là điều quan trọng nhất”

Trong “Lời khuyên cẩn thận” từ Tinh Tấn Yếu chỉ, Sư phụ dạy:

“Nếu chư vị không thay đổi lý luận của người thường vì chư vị, là một người bình thường, đã hình thành và ăn sâu vào xương tủy hàng ngàn năm, chư vị không thể nào phá tan được chúng từ cái hình hài bề ngoài của con người này và đạt tới Viên mãn”.

Chúng ta nên nghiêm chỉnh là đúng ba điều mà đệ tử Đại Pháp cần làm, trong khi liên tục thanh lọc chúng ta, liên tục đề cao tâm tính của mình và làm tốt hơn. Những điều này đền bù và hổ trợ lẫn nhau.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/6/94947.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/22/57778.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.