Nhạc hòa tấu: “Duy nguyện Sư tôn tiếu”Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Tên: “Duy nguyện Sư tôn tiếu” (Chỉ ước mong Sư phụ cười)
Độ dài: 3 phút 39
Tác giả: Lời/Kha Bối, nhạc/Tâm Thanh, phối khí: Dương tiên sinh
Nhạc phổ: giản phổ [pdf] (272kb)

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/banzouyinle/2011/1230/27106.html

Share

Ngày đăng: 10-07-2014