Tập ca khúc Thiên Âm I: “Tùy Sư Chính Pháp”[Chanhkien.org]

Lời: Trình Thanh
Nhạc: Tân Vận
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Diễn xướng:

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/suishizhengfa.htmlNgày đăng: 29-03-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.