MTV: Đồng tụng 13/5—Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014

[Chanhkien.org]

Tác giả: Tân Nhạc
Nhạc phổ: giản phổ [.jpg]

tongsong_513

(Click vào ảnh để kích hoạt flash âm nhạc)

Download Wmv | Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/130363
http://www.zhengjian.org/node/130121


Ngày đăng: 13-05-2014