MTV: Đồng tụng 13/5—Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014

[Chanhkien.org]

Tác giả: Tân Nhạc
Nhạc phổ: giản phổ [.jpg]

tongsong_513

(Click vào ảnh để kích hoạt flash âm nhạc)

Download Wmv | Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/130363
http://www.zhengjian.org/node/130121Ngày đăng: 13-05-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.