Nhạc khúc: “Kim liên đóa đóa khai”—Chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

[Chanhkien.org]

Soạn nhạc: Nhan Tĩnh Phân, đệ tử Đại Pháp ở Đức
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/126856Ngày đăng: 06-02-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.