MTV: “Từ bi tụng”—Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

[Chanhkien.org]

Sáng tác nhạc: Trần Di An
Chế tác nhạc: Hồng Ba
Diễn tấu: Trần Di An

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/126622Ngày đăng: 30-01-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.