Tập ca khúc Thiên Âm I: “Đồng Sư hành”[Chanhkien.org]

Lời: Lạc Già
Nhạc: Tu Nhạc
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

师行

乾坤茫,苍穹深,
历尽万劫下凡尘。
誓约在天,誓约在天,
生生盼师尊。

幸得法,重逢亲,
万古圣缘同师行。
忍苦精进,忍苦精进,
风雨见真性。

正念启,败物尽,
众生同向天地明。
师恩浩荡,师恩浩荡,
大穹万古新。

(Hán Việt)

Đồng Sư hành

Càn khôn mang, thương khung thâm,
Lịch tận vạn kiếp hạ phàm trần.
Thệ ước tại thiên, thệ ước tại thiên,
Sinh sinh phán Sư tôn.

Hạnh đắc Pháp, trùng phùng thân,
Vạn cổ thánh duyên đồng Sư hành.
Nhẫn khổ tinh tiến, nhẫn khổ tinh tiến,
Phong vũ kiến chân tính.

Chính niệm khải, bại vật tận,
Chúng sinh đồng hướng thiên địa minh.
Sư ân hạo đãng, Sư ân hạo đãng,
Đại khung vạn cổ tân.

(Tiếng Anh)

With Master

Vast is the cosmos
Boundless is the firmament
Went through innumerable ordeals
We came down to this world
Written in the heaven are our pledges
We look forward to Master one lifetime after another

Luckily we obtained the Fa
To reunion with the predestined
To be with Master as we promised in reverence
Bear the hardship
Forge ahead diligently
True nature revealed in the storms of odysseys

Righteous thoughts arise
Degeneration deceases
In the glamour of the new earth and heaven
Stand all sentient beings
Boundless is Master’s mercy
Boundless is Master’s mercy
Eternal new is the firmament

(Tạm dịch)

Đi cùng Sư tôn

Càn khôn mênh mang, thương khung sâu thẳm,
Trải hàng vạn kiếp hạ xuống phàm trần.
Thệ ước ở trên trời, thệ ước ở trên trời,
Đời đời mong ngóng Sư tôn.

May đắc Đại Pháp, gặp lại người thân,
Thánh duyên vạn cổ đi cùng Sư tôn.
Nhẫn khổ để tinh tấn, nhẫn khổ để tinh tấn,
Trong mưa gió thấy chân tính.

Chính niệm khởi lên, bại vật tận hết,
Chúng sinh hướng về trời đất sáng trong.
Ơn Sư tôn bao la, ơn Sư tôn bao la,
Làm mới khung trời vạn cổ.

Diễn xướng: Khương Mẫn

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/tongshixing.htmlNgày đăng: 26-06-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.