Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 1)Bản in Bản in

[Chanhkien.org] Phần 1: 1980 – 1989

1980

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9700

Share

Ngày đăng: 11-01-2012