Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 2)[Chanhkien.org] Phần 2: 1990 – 1999

1990

1991

1992

1993

1994

1994-1995

1995

1996

1997

1998

1999

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9740Ngày đăng: 11-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.