Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 1)[Chanhkien.org] Phần 1: 1980 – 1989

1980

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9700Ngày đăng: 11-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.