Video: Liên hệ thần bí giữa tiên tri Maya và các vòng tròn trên ruộng lúa mỳ[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9595Ngày đăng: 24-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.