Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 4)[Chanhkien.org] Phần 4: 2010 – 2011

2010

2000

2011

1994-2010

1966-2011

2011

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9743Ngày đăng: 15-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.