Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 3)[Chanhkien.org] Phần 3: 2000 – 2009

2000

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2007

2008

2008

2009-1

2009-2

2009

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9701Ngày đăng: 15-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.