Tác phẩm thư pháp: Các câu thơ trong Hồng Ngâm(Tác phẩm chọn lọc từ triển lãm mỹ thuật)

Tác giả: Phương Bác Giáo (Đài Loan)

[ChanhKien.org]

Hồi Thủ

Du du vạn cổ sự

Tạo tựu mê trung nhân

Thuỳ ngôn trí huệ đại

Tình trung vũ càn khôn

(Hồng Ngâm)

Đại Pháp phá mê

Du du vạn sự quá nhãn yên vân

Mê trụ thường nhân tâm

Mang mang thiên địa vi hà nhi sinh

Nan đảo chúng sinh trí

(Hồng Ngâm)

Liễu Nguyện

Đồng tâm lai thế gian

Đắc Pháp dĩ tại tiên

Tha nhật phi thiên khứ

Tự tại Pháp vô biên

(Hồng Ngâm)

Phật Chủ

Thuỳ tri thiên địa đại

Ngân hà tại cước hạ

Càn khôn hữu đa viễn

Chuyển luân thủ trung nã

(Hồng Ngâm)

Uy Đức

Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân

(Hồng Ngâm)

Vô Cầu

Sinh vô sở cầu

Tử bất tích lưu

Đãng tận vọng niệm

Phật bất nan tu

(Hồng Ngâm)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22076Ngày đăng: 23-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.