Chúng sinh mà chị gái nhìn thấy trong khi phát chính niệmTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Vào một ngày tháng sáu, trong thời gian phát chính niệm toàn cầu, chị gái tôi đã rất nhanh tiến nhập vào trạng thái nhập định. Trong thời gian 5 phút thanh lý bản thân trước đó, những cánh cửa trên thân thể đóng lại, khi lập chưởng, cửa liền mở ra, tương thông với đại khung vũ trụ.

Trong một cảnh giới mà chị gái đã đạt đến, chúng sinh tại đó đã được cứu độ và đồng hóa với Đại Pháp, nhưng ở trong cùng một tầng thứ đó, có những chúng sinh của một số đệ tử Đại Pháp chưa được đồng hóa và cứu độ, vì để tránh bị đào thải đã liều mạng tiến vào thế giới trong thân thể của chị gái. Có một số trong họ không biết vì lý do gì mà theo đám đông tiến vào, khi họ phát hiện rằng nơi đây tốt đẹp như vậy, liền vội vàng quay lại nói với người thân bạn bè của họ để cùng tới thế giới này. Khi chị gái ngừng phát chính niệm, cánh cửa đóng lại, những chúng sinh đã bước vào nhưng chưa kịp nói với người nhà liền bắt đầu khóc lóc lo lắng. Những chúng sinh đã tới trước đó biết được chân tướng, nói với họ rằng hãy đợi lần sau, vẫn còn có cơ hội.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đến thời gian phát chính niệm đồng bộ tiếp theo, chị gái lại phát chính niệm, những chúng sinh vẫn chưa kịp nói với người thân bạn bè vội vàng chạy đến, mang theo người nhà, gánh trên vai đầy những báu vật của gia đình vội vã chạy đến. Lúc đó Chính Thần liền kéo lại những thứ mang trên vai của họ, không cho phép họ mang vào. Nhưng họ không biết thế giới trong đó tươi đẹp như thế nào và không chịu buông bỏ. Chị gái liền hữu ý để họ xem xem những thứ họ không chịu buông bỏ, cái gọi là “báu vật” rốt cuộc là gì – hóa ra là một chút phân! Sau đó họ lại nhìn thấy thế giới bên trong thân thể của chị gái, tốt đẹp vô cùng! Họ liền buông bỏ không chút do dự, sợ rằng không kịp tiến vào. Đồng thời vào lúc này những sinh mệnh tà ác có lúc thì ngăn trở những sinh mệnh có hy vọng đắc cứu tiến vào, có lúc thì giả trang thành những sinh mệnh khác muốn lẻn vào trong, đều bị Chính Thần và chị gái nhìn thấu và loại bỏ.

Vào ngày thứ hai khi chị gái lại phát chính niệm, nhìn thấy những chúng sinh tiến vào đã đang học Pháp và luyện công rồi.

Chị gái nói: Chúng ta nhất định phải tinh tấn! Cái thế của Chính Pháp đang tiến tới một cách mạnh mẽ. Nếu như chúng ta ở một cảnh giới nào đó tu không được tốt, hễ cái thế của Chính Pháp tiến đến, rất nhiều sinh mệnh ở nơi đó sẽ không còn tồn tại nữa, loại hối hận đó có thể là hối hận vĩnh viễn!

Sư tôn nói:

“Mọi người thử nghĩ coi, bởi vì chư vị tu tốt, thì sẽ có ít những sinh mệnh trong vũ trụ to lớn biến đổi thành xấu, đào thải sẽ ít. Khi mà chư vị quay trở về, họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều. Nếu như chư vị tu không tốt, thì có nhiều sinh mệnh sẽ bị đào thải; bởi vì các sinh mệnh không thể cứu chữa được nữa mà không đào thải thì không được. Vì sao? Trong trường bức hại này thì các sinh mệnh tại các không gian khác nhau, tốt và xấu đều khởi tác dụng. Các sinh mệnh bất hảo đang can nhiễu sự việc Chính Pháp, đang bức hại các học viên, đồng thời cũng đang can nhiễu đến chư vị, do đó nhất định phải thanh trừ một cách nghiêm túc. Tu mà không tốt thì sẽ đào thải rất nhiều sinh mệnh, như thế đợi đến lúc chư vị viên mãn, đợi đến lúc chư vị quy vị, thì chư vị sẽ phát hiện rằng những sinh mệnh mà ban đầu đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị nay bị đào thải nhiều phi thường. Như vậy ở trong đại khung vũ trụ này, thì thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ có thể là tàn khuyết bất toàn; vô số sinh mệnh đã bị đào thải rồi”.

Cuối cùng, xin dùng bài kinh văn “Chính Thần” của Sư phụ để chia sẻ với mọi người cùng nhau cố gắng:

“Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh”

Bài viết trên là thể ngộ trong trạng thái tu luyện của cá nhân. Nếu có chỗ không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/19982Ngày đăng: 23-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.