Cảm ngộ trong lúc học thuộc PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Cặp mắt [thịt] này có thể từ những thứ trong không gian vật chất hiện hữu mà cố định đến một trạng thái; ngoài đó ra, nó không có tác dụng gì đáng kể”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Nó chỉ là một thứ công cụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Từ trong Pháp của Sư phụ tôi có thể ngộ là cặp mắt này của con người chúng ta, thực chất chính là công cụ vật chất ngăn cản chúng ta nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ, bởi vì tam giới đều là mê, chính vì tam giới là mê nên con người mới có thể từ trong mê mà ngộ ra, mới có thể tu luyện.

Những thứ mà cặp mắt do phân tử cấu thành này nhìn thấy được cũng là phân tử kết cấu vật chất ở tầng này, nhưng kết cấu vật chất này cũng không ổn định, nên điều mà con người nhìn thấy qua cặp mắt này đều là giả tướng, không phải là chân tướng của vũ trụ, con người là do Thần tạo nên, cho nên ngôi nhà chân chính của con người là ở Thiên thượng, vậy làm thế nào đột phá qua giả tướng mà cặp mắt này nhìn thấy để thấy được chân tướng của vũ trụ đây? Chỉ có cách là tu luyện.

Khi có thể ngộ rằng con người là do Thần tạo thành, cho con người cặp mắt này, chính là nhìn thấy thiện căn và ngộ tính của người này, con người bị những thứ trước mắt làm mê hoặc rồi, tin vào những gì cặp mắt nhìn thấy, đưa vật chất trong huyễn tượng cố định lại, từ đó trở đi bị giả tướng này giới hạn lại, người này chính là mê lạc trong thùng thuốc nhuộm lớn của người thường rồi.

Nếu như chúng ta có thể làm được tới như Sư phụ giảng: “Nhìn mà không thấy, bất mê bất hoặc” (Đạo hàng – Hồng Ngâm) thì lúc này bạn có thể nhảy xuất ra khỏi ngăn trở của cái mê để hướng tới Thần, khi bạn không bị giới hạn trong giả tướng của con người, thì khi đó bạn mới là trí huệ chân chính, mặc dù chủ thể của chúng ta vẫn còn ở trong tam giới, nhưng sức mạnh tư tưởng của chúng ta đã vượt qua phạm vi của tam giới rồi, khi vượt qua được tầng sở tại của mình, thì chúng ta sẽ không chịu ước chế của vật chất ở tầng này nữa, tùy theo việc không ngừng đề cao trong Đại Pháp, thì nhân tố ước chế chúng ta sẽ càng ngày càng ít, như vậy năng lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, uy lực trừ ác sẽ càng ngày càng lớn.

Đây là một chút thể ngộ khi học thuộc Pháp của tôi, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275283Ngày đăng: 15-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.