Tác phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập Chánh Kiến Net: Thuần tịnh



Tác giả: Tử Đích

[ChanhKien.org]

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/272881



Ngày đăng: 22-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.