Duyên đến từ Thiên quốcTác giả: Tiểu Duyên

[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp là tu xuất tâm từ bi, đối với chúng sinh đều đối xử bình đẳng như nhau, sẽ không đối xử với người này tốt và đối xử với người kia không tốt. Con gái tôi cho rằng, điều chúng tôi quan tâm chỉ là thân phận, dù có thay đổi thành một người khác thì cũng như nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thực chúng tôi cũng đúng là nghĩ như thế, vậy vấn đề nằm ở đâu?

Mấy hôm nay tôi đã xem lại vài lần bộ phim “Trở lại thành Thần”, trong phim thân phận của Tiểu Vũ dường như rất giống với thân phận của con gái tôi. Bởi vì con gái tôi sinh ra vào năm 1999 nên có thể mục đích của con là đến để thức tỉnh chúng tôi ở một phương diện nào đó, chỉ là chúng tôi vẫn chưa nhận thức ra được đó là gì.

Tiểu Vũ là một chiếc lông của Thần Phượng Hoàng trên Thiên thượng, từ trên cấu trúc thân thể là rất giống nhau, cũng chính là nói hai người họ nhìn từ bản nguyên thì là giống nhau. Loại duyên phận này là độc nhất vô nhị. Từ góc độ Chính Pháp mà nhìn, mặc dù Đại Pháp là từ bi, nhưng nếu đệ tử Đại Pháp không thể chứng thực Pháp thì Thiên quốc của họ cũng không thể được đắc cứu; đây có thể là một vấn đề gốc rễ, các đệ tử Đại Pháp khác cũng không thể cứu được Thiên quốc của họ.

Kì thực những người bên cạnh tôi, bất kể là ủng hộ hay phản đối thì đều có duyên với chúng tôi. Vì vậy đệ tử Đại Pháp là từ bi đối với tất cả mọi người. Bởi vì họ đến để phối hợp với bạn. Chúng ta xem những người bức hại Tống Quang Minh trong phim “Trở lại thành Thần”, đều là đến từ thế giới của bản thân họ. Chúng ta từ bi đối đãi với tất cả những người mà chúng ta gặp, bởi vì hầu hết họ đều có duyên với bạn, nếu nói đó là chúng sinh của bạn cũng không có gì sai.

Con gái đến là để đánh thức chúng tôi, vậy đánh thức điều gì đây? Chính là trân quý tất cả những người chúng tôi gặp, bởi vì họ chính là những sinh mệnh đến từ Thiên quốc của bản thân chúng tôi. Như vậy xem ra tất cả những người bên cạnh chúng ta đều là phối hợp với Chính Pháp để đánh thức chân niệm của chúng ta.

Đối với Thần Phượng Hoàng và Quang Minh Vương mà nói, Tiểu Vũ là độc nhất vô nhị. Mặc dù nhẹ tựa lông hồng nhưng nó đại biểu các nhân tố trong thế giới của bản thân họ. Cho nên tất cả những người bên cạnh chúng ta, thậm chí kể cả đồ vật cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì họ đều là đại biểu trong thế giới của bản thân chúng ta. Nếu có một sinh mệnh không thể đồng hóa với Pháp thì sẽ khiến cho thế giới của chúng ta không hoàn chỉnh.

Trân quý mỗi người bên cạnh chúng ta, thậm chí là cả những đồ vật, bởi vì họ có duyên phận rất lớn với chúng ta.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287880Ngày đăng: 31-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.