Cảm ngộ về “phát chính niệm”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tối hôm qua tôi muốn tăng thêm thời gian phát chính niệm, do đó liền bắt đầu phát chính niệm, ngồi xếp bằng, thanh lý tất cả nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân, sau đó lập chưởng bắt đầu phát chính niệm, trong chốc lát, bản thân liền được bao bọc bởi một luồng năng lượng lớn mạnh, cảm giác khắp cơ thể giống như được định trụ lại, ngồi tại đó rất ổn định, rất ổn định, dòng năng lượng cường đại đang vận hành một cách có quy luật khắp toàn thân, đỉnh đầu có cảm giác như có vô số thanh kiếm sắc bén không ngừng phun ra đâm hướng về phía tà ác ở không gian khác, một dòng năng lượng bất tận không ngừng bổ sung thêm vào, dường như bản thân đang đứng trên chiến trường chính, đang tiến hành giao chiến kịch liệt trong trận chiến giữa chính và tà, chợt cảm thấy phía thân thể tu luyện tốt của bản thân, ở không gian khác trảm yêu trừ ma, tiêu hủy tà ác, ngược lại, thân thể con người này giống như là một tải thể, chỉ là vì để làm nền cho chân thể ở không gian khác mà tồn tại.

Lúc này tôi cảm thấy một cảm giác thù thắng và tráng quan chưa từng có, bên phía con người biết rằng bản thân đang phát chính niệm trừ ác, do đó cố hết mức bảo trì trạng thái bình ổn, không để bản thân bị phân tâm, ảnh hưởng đến trận chiến giữa chính và tà ở không gian khác, loại trạng thái này kéo dài hơn 40 phút, cứ như vậy mà được năng lượng bao bọc lại. Từ tận đáy lòng, tôi thể nghiệm được rằng, danh hiệu thần thánh mà Sư phụ ban cho các đệ tử Đại Pháp này, hàm chứa biết bao nhiêu là kỳ vọng của Sư phụ, sự trông đợi của chúng sinh, và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.

Tôi có một chút cảm ngộ rõ ràng đối với việc phát chính niệm, Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tất cả các công năng đặc dị (tiềm năng) của người ta [khi] tu luyện thân thể người thường, tức là trong quá trình tu luyện thế gian pháp, tất cả mọi thứ đều xuất lai; tuy nhiên [khi] tu [luyện] trong người thường thì đại bộ phận đều bị khoá lại. Ngoài ra công trụ của họ đã vươn lên rất cao, hết thảy các hình thức của công, đều đã được công mạnh mẽ gia trì đến mức rất mạnh. Nhưng chúng chỉ có tác dụng tại không gian hiện hữu này của chúng ta, chứ không thể ước chế các không gian khác, bởi vì chúng chỉ là công năng được luyện ra từ nhục thể người thường chúng ta”

Thể ngộ được ở trong Pháp là, đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, công năng mà chúng ta xuất ra là do cái nhục thể này tu xuất ra, chỉ có thể khởi tác dụng tại không gian bề mặt của nhân loại, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là thần thông mà Sư phụ từ bi ban cho, tại thời kỳ lịch sử đặc thù này, đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm tròn thệ ước tiền sử, Sư phụ thực sự là kéo vớt chúng ta lên, lại đưa tiễn một đoạn, một mạch vẫn đang dõi theo, từ bi gia trì, đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ, trên con đường Chính Pháp được Sư phụ dìu dắt sát sao, theo Sư phụ bước về phía trước, gia viên tiên thiên dường như đang ở ngay trước mặt.

Thông qua cảm ngộ về lần phát chính niệm này, khiến tôi hiểu ra, đệ tử Đại Pháp cần nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm, phát chính niệm không phải là sa vào hình thức, phát chính niệm là đang vận dụng thần thông, vận dụng công năng. Khi bạn lập chưởng phát chính niệm, ở không gian khác thực sự là đại chiến chính tà, bởi vì nhân tố phụ diện bị Chính Pháp động chạm đến sẽ giải thể, nhân tố tà ác ở không gian khác cũng giống như thuốc độc vậy, chúng chính là độc, chính là ác, chính là tà, chính là muốn hủy con người, chúng mù quáng, máy móc hành sự chiểu theo cơ chế của cựu vũ trụ, khởi tác dụng can nhiễu đối với việc Chính Pháp của Sư phụ, đối với việc đắc cứu của đệ tử Đại Pháp và con người thế gian, do đó, những thứ này đều cần phải giải thể trong Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm chính là đang thanh lý những thứ rác rưởi bại hoại trong vũ trụ, thế nhưng bất kể nhân tố nào ở không gian khác đều là có sinh mệnh, tà ác cũng là như thế. Khi Chính Pháp động chạm đến nó, nó không muốn bị Chính Pháp tiêu hủy, giải thể, liền muốn tự cứu theo bản năng, sẽ khởi tác dụng cản trở, phản kháng, trận chiến giữa chính và tà cứ như vậy mà từng phân cảnh được biểu diễn.

Sư phụ giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ”. (Tinh tấn yếu chỉ II – “Chính niệm của Đệ tử Đại Pháp có uy lực”)

Chính niệm đến từ Pháp, chính niệm của đệ tử Đại Pháp đến từ tín tâm kiên định tuyệt đối vào Đại Pháp, bạn có bao nhiêu chính tín đối với Pháp, chính niệm của bạn sẽ có bấy nhiêu uy lực, khi chấp trước con người của bạn không ngừng được buông bỏ, bạn sẽ phát hiện chính niệm của bạn sẽ trở nên lớn mạnh.

Tuy rằng tế bào phân tử lớn nhất này của chúng ta vẫn còn ở trong con người, thế nhưng phía mặt Thần của chúng ta đã ở không gian khác duy hộ nhân tố chính diện trong vũ trụ, cảnh giới của Đại Giác Giả là không giống nhau, thành tựu uy đức cũng là không giống nhau, thế nhưng cơ điểm của hết thảy điều này lại quyết định ở chính sự tu luyện của bản thân bạn, Sư phụ đã mở rộng cửa rồi, Đại Pháp vũ trụ cũng triển hiện ở trước mặt bạn.

Sư phụ giảng:

“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, theo bộ Pháp này mà tu. Sư phụ từng nói một câu này, tôi bảo rằng, “Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!”” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Pháp lớn như thế, do vậy uy đức thành tựu của sinh mệnh sẽ lớn, đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh trọng đại, không những cần tu tốt bản thân, còn phải trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chính niệm chính hành, dùng thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta, thanh trừ vật chất bại hoại trong vũ trụ, giải thể sinh mệnh tà ác biến dị.

Phát chính niệm là một trong “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, có thể thấy phát chính niệm đối với đệ tử Đại Pháp quan trọng đến nhường nào, cũng là một phần tu luyện của chúng ta, trong lịch sử cũng là trước nay chưa từng có, trân quý cơ hội mà Sư phụ cấp cho chúng ta kiến lập uy đức, buông bỏ nhân tâm, tâm sinh chính niệm, khiến phía mặt Thần càng ngày càng lớn mạnh, khiến thần thông của bạn vận dụng tự do không có bất kể trở ngại, chính niệm của bạn sẽ hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén đâm về phía tà ác, năng lượng của bạn càng lớn mạnh hơn nữa, khiến nhân tố tà ác trong vũ trụ bị tiêu hủy, giải thể, đây chính là uy lực của chính niệm.

Một chút thể hội tu luyện trong giai đoạn hiện nay, có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284784Ngày đăng: 05-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.