Ảnh chụp hang đá Mạc Cao tại Đôn Hoàng trước khi bị phá huỷ (4)[ChanhKien.org]

Bộ ảnh này lấy từ bộ sưu tập “Les Grottes de Touen-houang” (Hang đá Đôn Hoàng), do nhà Hán học người Pháp tên Paul Pelliot biên soạn. Bộ sách gồm sáu quyển, trong đó có những bức ảnh do đoàn khảo sát của Pelliot chụp từ Tân Cương đến Đôn Hoàng vào năm 1908: các tấm ảnh chụp cảnh bên ngoài hang đá Mạc Cao; các bức ảnh chụp trong hang đá (khoảng 182 hang); các bức ảnh chụp tượng màu, các bức bích hoạ, v.v… Đối với hang đá Đôn Hoàng, cuộc khảo sát toàn diện và chi tiết sớm nhất là của nhóm khảo sát người Pháp do Pelliot dẫn đầu vào năm 1908. Vào ngày 25/02/1908, đoàn khảo sát của Pelliot đi từ Tân Cương đến Đôn Hoàng, sau khi đến hang đá Mạc Cao, họ tiến hành đánh số, khảo sát, lập bản đồ, chụp ảnh và ghi chép về các hang đá. Đã hơn một trăm năm trôi qua kể từ khi Pelliot và đoàn khảo sát chụp ảnh, trong suốt một trăm năm này hang động đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau do tác động của tự nhiên, lịch sử và nhân tạo. Một số khác thậm chí đã trải qua nhiều thay đổi cơ bản, những bức bích hoạ nguyên vẹn vào thời điểm đó đến nay đã biến mất nhưng chúng vô tình được lưu lại trong album ảnh của Pelliot, đó là điều vô cùng trân quý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/254333Ngày đăng: 17-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.