Nguồn gốc trí huệ của đệ tử Đại PhápTác giả: Tiểu Văn

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp từ năm 1997, cho đến hôm nay cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Từ năm 2014, tôi bắt đầu viết bài, cũng không dưới một nghìn bài rồi. Các trang web lớn của đệ tử Đại Pháp, tôi đều từng gửi bản thảo qua, tỉ lệ các bài được phê duyệt cũng đạt trên 90%. Mỗi lần viết bài đều rất đơn giản, ban ngày có một ý nghĩ đơn giản, buổi tối ngồi xuống, trong thời gian từ một đến hai giờ cũng có thể viết ra một bài rồi.

Có rất nhiều dòng suy nghĩ trước khi viết ra hoàn toàn là không rõ ràng, nhưng khi ngồi xuống bắt đầu viết, thì trí huệ lại liên tục không ngừng tuôn ra như suối. Tư duy trở nên sinh động phi thường. Những sự việc nghĩ trong đầu rất nhiều đều là vượt lên trên cái lý của người thường. Điều đó xem ra có vẻ dùng tri thức của con người có thể giải thích được, nhưng không phải là thứ mà trí huệ của con người có thể nghĩ ra được. Có một cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tư duy như vậy có một chỗ tốt, chính là những bài viết ra khiến người thường có thể dễ dàng tiếp thụ, cảm thấy những lý siêu việt người thường lại ở trong tình lý của người thường. Tại sao trước khi viết không có những trí huệ như vậy? Bởi vì đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, không phải là vì học tri thức, trong lúc viết bài chứng thực Pháp, có rất nhiều chúng Thần đều sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, cung cấp trí huệ và năng lực, như vậy tự nhiên giống như nước chảy thành dòng rồi.

Đương nhiên, đệ tử Đại Pháp cũng có nhân tố tu luyện ở trong đó. Có lúc tôi viết một bài tốn rất nhiều sức, viết ra rồi bản thân đều cảm thấy không hài lòng, tuy rằng phó xuất tâm huyết rất nhiều, nhưng cũng không muốn tăng thêm áp lực cho đồng tu biên tập. Lựa chọn của tôi là trực tiếp xóa bài, không chuyển lên nữa. Bởi vì những thứ tốn công sức viết ra, nhân tâm quá nhiều, cũng không có nội hàm chứng thực Pháp.

Cũng cần chú ý viết bài không được viết quá cao, cần phải để cho người khác xem hiểu được, quá trình nắm chắc tiêu chuẩn này cũng là quá trình đề cao bản thân, bởi vì cần phải buông bỏ tự ngã, đứng tại cơ điểm của người khác mà xem xét vấn đề.

Khi đệ tử Đại Pháp thực sự chứng thực Pháp, sẽ có rất nhiều Thần tới giúp đỡ chúng ta. Do đó, trí huệ của chúng ta kỳ thực là vì chứng thực Pháp mới được cấp. Nếu như ôm giữ cách nghĩ cầu tri thức thì cái gì cũng không đắc được.

Một chút tâm đắc, cũng không đáng được tính là một bài viết. Hy vọng có ích đối với những đồng tu muốn viết bài.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/276513Ngày đăng: 14-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.