Câu chuyện tu luyện Đạo gia: Trương Nhuận TửTác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Trương Nhuận Tử, không biết tên thật là gì và quê quán ở đâu, chỉ biết ông hay lui tới núi Tung Cao Sơn (nay thuộc Tung Sơn, Hà Nam), thường làm việc cho các Đạo quán mà không cần bất kỳ khoản thù lao nào. Quanh năm ông ấy mang giày cỏ, mặc quần áo giấy, dẫu trời nóng lạnh cũng không đổi. Vào thời Đường và thời Tống xác thực có một số người nghèo khổ và những bậc tu hành khổ hạnh mặc quần áo giấy, cuốn sách cổ Văn phòng tứ phổ – Chỉ phổ thời Tống có ghi chép về “người ở trong núi thường dùng giấy làm y phục”. Ông ấy hay nói với mọi người rằng: “Nhân thân yếu tư nhuận” (thân người cần thoải mái), mọi người không lý giải được ý nghĩa là gì, dần dà bèn gọi ông là ‘Trương Nhuận Tử’. Có vài người biết ông ấy là người tu luyện, bèn muốn hỏi tỉ mỉ về phương pháp tu hành, nhưng ngoài câu “Nhân thân yếu tư nhuận” ra thì ông có những câu thậm chí còn khó hiểu hơn.

Trương Nhuận Tử từng viết một bài thơ như sau:

Minh tính thâm tàng đại đạo căn,
Cảo hình tồn chí mặc nhiên hôn.
Phi phi vũ sái Côn Luân lộ,
Hạo hạo phong oanh hãn hải môn.
Nhật nguyệt khí giao kim đỉnh noãn,
Càn khôn hào động ngọc lô ôn.
Tu tương thử lý sinh tiền luyện,
Mạc học phàm phu tử hậu luận.

Sau đó ông lại đến Tân Trịnh, Trịnh Châu (nay là thành phố Tân Trịnh thuộc tỉnh Hà Nam) xin làm người hầu trong gia đình họ Lý. Năm Sùng Ninh thứ ba triều Bắc Tống (năm 1104) ông từ giã nhà họ Lý ra đi, lúc từ biệt có làm một bài thơ:

Học cần vu sơ,
Thành chi hữu dư.
Nhất thân thường nhuận,
Bách hải bất khô.
Đạo ẩn nguyên minh,
Cấu thực thuần cư.
Tinh thành công tất,
Phục ngã thanh đô.

Ngày từ biệt nhà họ Lý, ông nói với đồ đệ rằng: “Ngọc đế có chỉ, ta thăng thiên đây”. Nói đoạn chỉ thấy trên cây hoè lớn phía Đông Nam phòng ông ở xuất hiện “mây ngũ sắc, tiếng thiên nhạc”, Trương Nhuận Tử bay lên, “cưỡi mây về trời”.

Sách Lễ ký – Đại học có câu rằng: “Phú nhuận ốc, đức nhuận thân” (giàu có có thể tu sửa nhà cửa, tài đức có thể tu sửa thân tâm), tôi nghĩ rằng một tầng hàm nghĩa của câu “Nhân thân yếu tư nhuận” mà Trương Nhuận Tử hay nói chính là cần hành thiện tích đức. Đó cũng có thể là một phương thức tu luyện của ông. Ngoài ra cũng nói lên rằng dẫu con người cần hành thiện tích đức thì cũng phải thông qua phương thức “Nhân thân yếu tư nhuận”. Có thể thấy với việc tu hành trong quá khứ thì chỗ nào cũng là để cho con người ngộ, hầu như hết thảy mọi thứ đều được nói không rõ ràng, phương thức này đối với con người ngày nay nếu muốn tu luyện thì quả thật quá khó. Thế thì có phải con người ngày nay tu hành vô cùng khó khăn không? Không phải, bởi vì môn Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới hôm nay là công pháp tu luyện Phật gia chân chính, có thể đạt được tính mệnh song tu, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ bạch thoại đơn giản nhất để giảng ra những bí mật trong tu luyện từ xưa đến nay vốn chưa từng được giảng, hy vọng những người có tâm muốn tu luyện đừng bỏ lỡ cơ duyên này.

Nguồn: Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/254168Ngày đăng: 20-02-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.