Bước ra khỏi tự tiThanh Phong

[ChanhKien.org]

Trong quá trình tu luyện Chính Pháp, có những học viên đã làm được một số sự việc, đạt được một số kết quả, rất dễ nảy sinh tâm hoan hỷ và kiêu ngạo, đây là tình huống thường thấy. Nhưng tình huống tu luyện của mỗi người là rất khác nhau, có một số đồng tu, thấy được những phương diện người khác đã làm tốt, cảm thấy rất ngưỡng mộ, lại cũng dễ nảy sinh tâm lý tự ti, luôn cảm thấy bản thân chỗ này không được, chỗ kia cũng không được, hay cảm thấy bản thân có những quan nạn mãi vẫn không vượt qua, chính là không chịu cầu tiến, đây kỳ thực là bước sang một cực đoan khác, đều là tâm chấp trước, đều cần tống khứ. Chúng ta cần nhìn vào ưu điểm và sở trường của người khác, nhưng đồng thời cũng cần thấy ưu điểm và sở trường của bản thân và những phương diện bản thân đã làm tốt, đó không phải là tự cao. Tình huống tu luyện rất khác nhau, không có tiêu chuẩn cố định, người khác có thể làm rất tốt ở một phương diện nào đó, nhưng bạn cũng có thể làm rất tốt hơn họ ở một phương diện khác.

Tôi ngộ rằng những đệ tử có thể đi đến ngày hôm nay, bất kể như thế nào, bộ phận đã tu tốt đều đã vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người tu luyện thông thường trong quá khứ, bởi vì chúng ta tu luyện là Đại Pháp của vũ trụ, nên nhất định phải có lòng tin đối với bản thân.

Lý của vũ trụ chính là:

“bản thân chư vị cầu gì, chư vị muốn gì thì người khác không muốn can thiệp.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù đây là điều Sư phụ nói đến khi giảng về vấn đề phụ thể, nhưng thật ra điều này ở rất nhiều phương diện đều được thể hiện ra. Điều này trông có vẻ chỉ đơn giản là vấn đề tự tin, nhưng thật ra là:

“chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Chính là vấn đề bạn chọn điều gì, nếu bạn chọn “tôi không được, tôi không bằng người khác”, “tôi không phải là một khối nguyên liệu tốt” như vậy có thể bạn thật sự không được, bởi vì vật chất và tinh thần là nhất tính, nói thẳng ra, chính là chọn con đường an bài của cựu thế lực.

An bài của Sư phụ dành cho chúng ta là những điều tốt nhất, điều này được thể hiện ở rất nhiều phương diện, bao gồm cả việc khi chúng ta cảm thấy không bằng người khác thì nên đối đãi với vấn đề này như thế nào, nhận thức được thiếu sót của bản thân, nhưng đồng thời cũng không xem nhẹ mình, không đi sang một phía cực đoan nào, nỗ lực bù đắp, chính là bước trên con đường mà Sư phụ an bài.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/263445Ngày đăng: 29-11-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.