Một đôi lời: Oán hận tà đảng tà ác cũng là tâm oán hậnTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tà đảng tà ác bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, khiến chúng ta nảy sinh oán hận đối với tà ác một cách không tự biết. Thế nhưng “oán hận” này bản thân nó cũng thuộc về tâm oán hận, không thể nói rằng oán hận tà ác không được gọi là tâm oán hận; bất kể chúng ta oán hận ai, thì đều thuộc về tâm oán hận. Chỉ cần sản sinh niệm đầu oán hận thì đều sinh ra linh thể vật chất “oán hận” này. Một khi bồi bổ cho nó, nó sẽ không ngừng tràn ngập trường không gian của thân thể chúng ta, khiến đệ tử Đại Pháp hình thành tức giận, căm phẫn bất bình, thậm chí có thể gây giả tướng nghiệp bệnh.

Bởi vậy chúng ta nhất định phải loại bỏ thứ ma tâm “oán hận” này. Xuất phát điểm của phát chính niệm là thanh trừ tà ác, duy hộ Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, chứ không phải vì oán hận tà ác. Chúng ta không oán không hận, chỉ có từ bi.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/3/3/80925.html


Ngày đăng: 10-06-2012