Ảnh: Trường năng lượng thần kỳ (1)Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Một bức ảnh về trường năng lượng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/1/17/20087.html
http://pureinsight.org/node/1375Ngày đăng: 25-12-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.