Trừ diệt chấp trướcTác giả: Liankai

[Chanhkien.org] Cách đây không lâu, đôi khi tôi bị chấp trước về tình. Khi tôi biết rõ vấn đề này và tôi quyết định trừ dứt nó, tôi cảm thấy bị bức rức và buồn!Tôi tự nhìn vào bên trong và thấy rằng tôi có cảm giác là khó mà dứt bỏ và đoạn tuyệt được. Rồi thì tôi chợt giác ngộ.

Chặt đứt hay đoạn tuyệt với một điều gì bằng con dao thì rất là đau đớn.

Nó cũng giống như cắt bỏ một cục u từ thân con người bằng con dao thì rất đau đớn. Nếu cục u không được bỏ đi, thì nó sẽ gây tai họa trong tương lai. Ðiều tốt nhất nên làm là chịu đựng một thời gian ngắn với đau đớn và trừ dứt nó.

Một người tu luyện có rất nhiều chấp trước để trừ bỏ. Chúng ta cần trừ dứt những chấp trước về danh, lợi, và tình. Trừ dứt “lợi” rất khó, mà chúng ta có thẻ thấy được và cảm nhận được. Thậm chí khi bị nghiệp báo, chúng ta có thẻ thấy nó rất tốt. Và chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một phần tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu đi vào trọng tâm ngay lập tức, nó có thể diệt chúng ta, cũng như một cục u.

Tôi muốn ghi lại bài thơ của Sư phụ “Trừ dứt Chấp trước” để khích lệ chúng ta:

“Chư vị có thể nói là tu
Nhưng chư vị phải dứt trừ chấp trước
Những gì bỏ đi không phải là chính mình
Mà là những u mê phàm tục”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/4/9/52253.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5313Ngày đăng: 06-05-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.