Ngăn chặn sự an bài của cựu thế lựcTác giả: Một đệ tử Ðại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Có hai kết quả trong mỗi ý niệm của chúng ta: đúng với Pháp, có chính niệm nếu không túc là ý niệm người thường. Qua tu luyện, từng ý niệm của chúng ta phải theo đúng Pháp và phải có chính niệm, và tất cả các ý niệm người thường cần phải trừ dứt. Sau khi chúng ta bắt đầu tu luyện, qua việc học Pháp, chúng ta bắt đầu dùng Pháp để đo lường và đã phát xuất nhiều chính niệm. Với việc kiên trì học Pháp, chúng ta hiểu nhiều và nhiều các nguyên lý của Pháp và tâm trí chúng ta càng trở nên trong sạch hơn và chính niệm càng mạnh mẽ hơn. Cũng trong lúc đó, chúng ta xác định được ý niệm của chúng ta có phải là từ người thường hay không. Nếu chúng ta biết nó không theo đúng với Pháp, chúng ta cần trừ diệt chúng, và chỉ theo đúng chính niệm, và thì chúng ta sẽ có chính hành. Khi chúng ta có thể theo đúng với chính niệm, chính hành trong từng sự việc, mà có nghĩa là chúng ta theo đúng yêu cầu, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta trừ đi ý niệm người thường của chúng ta. Ngoài ra, Sư phụ đã cho chúng ta sức mạnh về Pháp Luân Công để trừ đi những ý niệm người thường của chúng ta.

Ðiều phải xảy ra là ý niệm người thường càng bớt đi và chính niệm càng tăng lên; ý niệm người thường càng yếu đi và chính niệm càng mạnh mẽ hơn.

Trong việc tu luyện của chúng ta, chúng ta luôn luôn có sự xung đột của ý niệm người thường và chính niệm. Khi có việc, ngay khi nó đụng tới ý niệm người thường, thì nó lại nổi lên và cố gắng dùng trí óc của chúng ta suy xét để làm việc. Chính niệm cũng muốn chiếm hết trí óc của chúng ta và cho chúng ta làm theo Pháp. Bây giờ thì tùy theo cái nào mạnh thì thắng bộ óc. Chúng ta cần phải giúp chánh niệm thắng. Vì điều này, chúng ta cần phải làm hai việc: Học Pháp và làm vững mạnh chính niệm, và tu luyện tâm trí của mình để trừ diệt ý niệm người thường.

Học Pháp và tu luyện tâm tính là những căn bản cho việc tu luyện, mà cũng là những gì mà thế lực cũ chú tâm đến. Ðây cũng là phần cơ bản để xem thử người tu luyện có kiên trì hay không, và cũng là nơi mà thế lực cũ hay lợi dụng.

Hầu hết các đệ tử chúng ta đang bị bức hại được xem là những người tốt. Vậy tại sao họ bị bức hại trong khi họ tu luyện rất tốt?

Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, mà có ý nghĩa rất sâu sắc. Theo sự hiểu biết cá nhân tôi thì, ba việc đều có liên hệ với nhau. Việc đầu tiên là căn bản cho hai việc kia, mà bao gồm học Pháp và làm mạnh chính niệm, tu luyện tâm tính và trừ dứt chấp trước. Khi chúng ta tu luyện cá nhân được tốt, chính niệm chúng ta rất mạnh và rất nhiều và ý niệm người thường của mình rất ít và yếu và rồi chúng ta có thể làm sạch tâm trí của chúng ta để làm việc thứ hai tốt đẹp, và nó sẽ trừ đi những trở ngại trong việc cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta làm tốt hai việc đầu và có chính niệm mạnh mẽ và không có trở lực nào, thì việc thứ ba sẽ rất dễ dàng để làm, mà đó là giảng rõ sự thật. Tất cả chúng đều có liên kết với nhau. Chỉ khi nào làm hết ba việc thì kết quả mới tốt đẹp.

Những đệ tử mà đang bị bức hại cố làm việc thứ ba rất nhiều và không làm tốt hai việc đầu tiên. Ðặc biệt là nếu một người không làm việc đầu tiên có nghĩa là không để ý đến việc học Pháp và tu luyện tâm tính, thì họ sẽ có chấp trước rất nhiều và tạo nên những chỗ hở cho bọn thế lực cũ chui vào lợi dụng. Ðây chính là lý do tại sao chính sách khủng bố xuất hiện.

Dĩ nhiên, chúng ta ngăn chận bức hại từ tà ác. Nhưng chúng ta phải hành động. Nếu chúng ta không tu luyện một cách nghiêm chỉnh và không làm tốt ba việc, có phải là chúng ta đang làm theo sự dàn dựng của thế lực cũ theo cách của nó? Có phải là chúng ta đang đi trên con đường được thế lực cũ dàn dựng, hành động đúng theo người tu luyện bằng cách làm tốt ba điều. Chỉ khi nào chúng ta làm theo sự sắp đặt của Sư phụ thì chúng ta mới có thể trừ dứt được sự dàn dựng của thế lực cũ, ngăn chận sự bức hại, tống khứ được can nhiễu, cứu độ chúng sinh và làm tròn sứ mạng lịch sử của mình.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/3/31/52033.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5315Ngày đăng: 01-05-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.