Sợ hãi là một trở ngại lớn trong tu luyệnTác giả: Một đệ tử tại Slovakia

[Chanhkien.org] Thời Pháp Chính tiến rất nhanh đang đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn cho chúng ta. Tôi để ý rằng chấp trước về sợ hãi đang ngăn chặn chúng ta không tiến kịp với theo các công việc cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán.

Trước đây, tôi phán đoán rằng, khi nói đến những hoạt động được tổ chức bởi các đệ tử, thì không nên nhắc đến Pháp Luân Công hay các đệ tử Pháp Luân Công. Ý kiến này nằm chặt trong tâm của tôi và tạo ra những cản trở cho công việc tổ chức, vì tôi luôn luôn để ý đến việc không nhắc đến Pháp Luân Công. Nhưng một dịp to lớn như Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên Đán đã phá tan sự hiểu biết này của tôi. Sau khi quyết định tổ chức tại thành phố tôi đang ở, chúng tôi gặp tham vấn về “quan hệ xã hội” và giải thích với anh ta là chúng tôi muốn tổ chức Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên Đán. Anh ta hỏi rất đơn giản “Tại sao?”. Chúng tôi giải thích từ nhiều khía cạnh khác nhau. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn có chương trình nói về văn hoá cổ truyền Trung Hoa, nét đẹp và nhiều thứ khác, nhưng anh ta dường như không hiểu. Anh ta nói thẳng với chúng tôi rằng điều anh ta hiểu là chúng tôi muốn truyền bá một điều gì đó, nhưng chúng tôi nói tránh rằng để phổ biến văn hoá Trung Hoa. Anh ta nói rằng cách như vậy sẽ gây nhiều vấn đề trong việc quảng cáo cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên Đán. Anh ta có đề nghị rằng chúng tôi dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn, nói với mọi người chúng tôi là ai và chúng tôi muốn điều gì.

Tôi hiểu và biết rằng anh ta đã chỉ cho tôi một chấp trước của tôi. Tôi sợ nhắc đến Pháp Luân Công (hay Hội Pháp Luân Ðại Pháp) là một người tổ chức cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vì tôi sợ rằng nó sẽ làm cho một số người không đến xem. Bây giờ tôi hiểu khác. Tiến trình Chính Pháp rất nhanh và chúng ta không còn phải sợ nhắc đến Pháp Luân Công về Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên Đán. Ðại Pháp rất uy nghiêm. Khi chúng sợ không nhắc đến Ðại Pháp thì chúng ta có tôn trọng sự uy nghi đó không? Có phải chúng ta đang tìm lý do che đậy chấp trước của chúng ta không, đặc biệt là sợ hãi?

Dĩ nhiên, chúng ta phải làm với sự khôn ngoan, nhưng chúng ta không nên để cho sự sợ hãi ngăn chặn chúng ta là những người “Chân” cho những người khác.
Theo kinh nghiệm hiện nay của chúng tôi, mọi người đã hiểu rất rõ rằng chương trình này được [các học viên] Pháp Luân Công tổ chức, và một số họ, những người đã biết về chính sách khủng bố, cũng bày tỏ lòng cảm thông của họ đối với Pháp Luân Công và muốn đến tham dự chương trình. Ở trên chỉ là sự hiểu biết giới hạn của tôi, làm ơn chỉ giáo những điều chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5192Ngày đăng: 13-02-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.