Mối quan hệ của kiếp trướcTác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Chúng ta luôn nói về quan hệ của kiếp trước, nhưng sự quan hệ của kiếp trước đến từ đâu? Tôi muốn thăm dò đề tài này để mở mang thêm kiến thức của chúng ta, tầm nhìn và làm tan đi những nhận định trước, cái mà hình thành từ lâu đời.

Đời sống của chúng ta đã nghiêm ngặt về ngôn ngữ, bao gồm tâm hồn chính và phụ bên cạnh sức mạnh của cơ thể trong chiều hướng này. Những người đọc sách Chuyển Pháp Luân hiểu điều này. Tất cả chúng ta trên cỏi trần này luôn thích đồ đẹp trong những lúc đầu thai. Tâm hồn chính của chúng ta và phụ mang theo những gì khi họ sinh ra và từ bỏ tất cả khi họ lìa đời. Vì vậy khi chúng ta nói về đời sống của kiếp trước, chúng ta thường nói về liên hệ giữa phần chính của tâm hồn và phần phụ của tâm hồn.

Lấy một ví dụ dưới đây để giải thích vấn đề:

Một người chỉ có thể có một tâm hồn chính và vài tâm hồn phụ trong một chi tiết của đời sống. Giải thích đơn giản, Chúng ta hãy giả bộ như là có hai phần phụ của tâm hồn và tất cả mọi người vẫn giống nhau. Phần chính của tâm hồn làm chức năng chính trong đời sống trong khi đó phần phụ tâm hồn chỉ nhắc lại chính tâm hồn đã làm điều gì sai trái trong nhân loại.

Hãy nghĩ bao nhiêu sự phối hợp trong lúc đầu thai! Tâm hồn chính của cuộc đời này không còn liên quan tới đời sau. Tâm hồn phụ có thể giống nhau; có thể tâm hồn phụ sẽ trở thành tâm hồn chính trong kiếp tới. Giống như một sát xuất của bài toán tính theo tập hợp của hai phần chữ cái “abc” và “def” đễ kết hợp thành ba phần chữ. Không có nối liền lại với nhau. Kết quả của một sự kết hợp khác nhau! Vả lại, đây là một sự sắp xếp đơn giảnnhất. Khi những đời sống khác nhau đều góp phần vào trong này, có thể tưởng tượng được góc độ của sự phức tạp.

Đó là lý do tại sao chúng ta tìm thấy cảm giác của chúng ta gần với những người sống ở xa mà chưa một lần gặp trong đời. Đó không chỉ là chúng ta gặp người đó một lần trong đời, có thể là có sự quen biết trong kiếp trước hay bạn thân. Có thể là sự liên hệ của kiếp trước. Quan hệ kiếp trước có thể bền vững hơn.

Giờ đây chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về sự liên hệ của kiếp trước.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/9/13/39989.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4449Ngày đăng: 27-02-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.