Trận lửa Hy Lạp hiển thị rõ ràng cho cái gìTác giả: Chủ Lực

[Chanhkien.org] Tháng Tám năm nay (2007) đã xảy ra trận hỏa hoạn lớn hiếm thấy tại Hy Lạp, lửa cháy kéo dài hơn nửa tháng, thiêu rụi gần nửa giang sơn.

Theo tin tức có hơn 70 địa điểm cháy; còn tệ hơn nữa là địa điểm khởi xuất ngọn đuốc thánh hỏa cho Thế vận hội trăm năm nay đã bị hỏa hoạn nuốt trọn trở thành bình địa. Thật là bi đát vô cùng! Nói một cách khác bắt đầu từ năm 2008 Thế vận hội Bắc Kinh khóa này về sau, Thánh hỏa thế vận đại diện cho tinh thần tối cao nhân loại đã không còn nơi để lấy,  giống lửa đã đứt, thật là tuyệt diệu của ý trời.

Nhưng rồi chính phủ Hy Lạp đương thời lại không rõ lý lẽ, đã cho rằng có kẻ phá hoại cố ý phóng hỏa, phải truy lùng những tội phạm phóng hỏa này. Đây chính là các chính yếu của Hy Lạp bị cháy đến hồ đồ. Đừng nói là 70 mấy nơi, mà còn ở tại quốc gia dân chủ tự do: cho dù là dưới chiến tranh khắp nơi của Iraq, các tổ chức khủng bố đồng lúc tạo nên trên 10 vụ nổ đều là việc rất khó thực hiện. Bởi vậy, có thể nhìn thấy được dụng ý của chánh phủ Hy Lạp đương thời? Thật ra nguyên nhân dễ hiểu, đó chính là vào ngày 9 tháng 8 mở màng cho hoạt động truyền đuốc thánh hỏa nhân quyền toàn cầu, ở ngay nơi phát nguồn Thế vận hội của Hy lạp cử hành nghi lể thần thánh lấy ngọn đuốc thánh hỏa nhân quyền. Nhưng mà do sợ hải và thù hận của ác đảng Trung Cộng, nên tận lực cản trở bằng mọi cách, bất chấp lấy lợi ích mậu dịch kinh tế lớn lao làm mồi để dụ dỗ chánh phủ Hy Lạp nghe theo, đã làm ra sự việc thương thiên hại lý. Nhưng rồi Hy lạp đương cục trước thiên tượng “Trời diệt Trung Cộng”, lẫn thời khắc then chốt lại làm chuyện hồ đồ, đồng lõa với tà đảng mà hành ác, nhưng mọi cách cản trở đểu không đạt được, thánh hỏa nhân quyền vẫn lấy, hoạt động truyền đuốc thánh hỏa nhân quyền toàn cầu đúng ngày cử hành như thường. Đây lại một lần chứng tỏ ý trời không thể nghịch. Cho nên nói, kế đó xảy ra cuộc hỏa hoạn lớn này chính là một lần trừng phạt bởi trời.

Từ khía cạnh của lịch sử mà phân tích, Thế vận hội tại Berlin năm 1936 dưới sự thống trị của Hitler e rằng đã trộm lấy giống lửa Thế vận hội trong Hy lạp, lừa đảo thế giới, lừa gạt thế nhân, mà lần này Thế vận hội Bắc Kinh lại quyết tuyệt với giống lửa thánh hỏa, hoàn toàn không cho họ cơ hội, danh không chánh ngôn không thuận, làm đủ thứ ác, Đức tính không tồn, thật là mĩa mai tuyệt diệu. Nếu như năm sau có thể khai mạc, cũng bất quá là một khóa Thế vận hội máu tanh, Thế vận hội tội ác, Thế vận hội dơ bẩn, chỉ còn có bề ngoài của Thế vận hội, đã không còn thực chất của Thế vận hội, tự mình lừa gạt chính bản thân mà thôi.

Nên biết phạm tội của ác đảng Trung Cộng là không thể tiến hành cùng lúc với Thế vận hội. Đây là tiếng nói trong đáy lòng của toàn nhân loại với những người có chánh nghĩa và lương tri. Nên nói rằng, Thế vận hội Bắc Kinh là một sự thực không tồn tại, tại vì đây là thời khắc ngày cuối của thế giới, trời diệt Trung Cộng có thể xảy ra lúc nào. Bạn không tin thì hãy xem xét, từ khóa thứ nhứt bắt đầu từ Hy lạp (Thụy Điển) đến 2004 Thế vận hội cử hành tại Thụy Điển, lịch sử của Thế vận hội đã huy hoàng và thương tang trải qua tròn trăm năm. Đồng thời cũng đánh dấu một dấu chấm trọn vẹn. Mà nơi lấy đuốc thánh hỏa Thế vận hội lần này bị toàn diện hủy diệt, giống lửa đến nay tuyệt giống. Có thể nói, từ sang năm Thế vận hội Bắc Kinh về sau, trời tuyên cáo: Thế vận hội nhân loại đã bị loại bỏ. Nhưng mà, ý trời đã cho để lại thánh hoả nhân quyền tại nhân gian. Dụng ý ấy không nói cũng rõ, đây cũng là một lần sắp xếp sáng suốt của lịch sử. Đây chính là ý trời.

Thiện ác tất báo. Hỏa hoạn lớn trong Hy Lạp, đáng cho mỗi một người trên địa cầu như chúng ta suy ngẫm sâu sắc.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/9/10/48308.htmlNgày đăng: 10-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.