Diệt trừ lòng ích kỷ[Chanhkien.org] “Vì sinh mệnh con người được tạo ra từ trong không gian vũ trụ, nó mang tính Chân, Thiện, Nhẫn, là những đặc tính của vũ trụ” (Chuyển Pháp Luân). Vì một số sinh mệnh sinh ra lòng ích kỷ, họ bị đánh rớt xuống tầng cấp con người. Mục đích của đời sống này là để trở về với nguồn cội, bản lai của chúng ta.

Khi một đấng giác ngộ phát sinh tâm ích kỷ, họ bị đánh rớt xuống. Con người bị thoái hoá khi họ mang tâm ích kỷ. Sư phụ dạy chúng ta tu luyện để trở thành các bậc giác ngộ vô ngã và vị tha. Vũ trụ tương lai là vô ngã. Tu luyện chính là một quá trình trừ dứt chấp trước con người, như là tiếng tăm, danh lợi, và các tham dục cá nhân, đều là ích kỷ. Các đệ tử Pháp Luân Công cần phải vô ngã.

Các đệ tử khác đã viết rất nhiều về các kinh nghiệm bản thân của họ, đứng trước hiểm nguy, những phép lạ đã xảy ra khi họ thật sự vô ngã và chỉ nghĩ đến việc bảo hộ Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chính tôi cũng chiêm nghiệm được điều này. Có một lần khi tôi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại nơi làm việc, ông thủ trưởng phê bình tôi và mọi người đều rất im lặng. Người thủ trưởng này làm việc tại một đồn công an và thường báo cáo về người khác và cho họ nhiều rắc rối. Mọi người đều sợ y.

Ngay trong lúc đó, tất cả mọi ý tưởng đều nổi lên trong trí tôi “Tôi có nên tiếp tục giảng rõ sự thật, hay tôi nên tự bảo trọng cho tôi. Nếu tôi chỉ tự bảo trọng, thì còn 12 người kia sẽ ra sao? Có phải họ sẽ bị lừa dối và không hiểu sự thật chăng? Tôi không thể để tà ác thắng thiện được”. Một hay hai giây trôi qua. Tôi tiếp tục giải thích những sự thật giống như không có điều gì xảy ra. Vì tôi vô ngã, Sư phụ bảo hộ tôi. Hoàn cảnh hoàn toàn xoay chiều và mọi người bắt đầu nói chuyện như không có gì xảy ra. Thậm chí người thủ trưởng cũng ủng hộ những gì tôi nói. Đây chính là “khi các đệ tử có chính niệm mạnh, Sư phụ có đủ huyền năng để xoay chiều”. (“Tình Sư-Đệ trong Hồng Ngâm ll)

Nếu chúng ta là những đệ tử có thể có được vô ngã trong bất cứ việc gì, nếu chúng ta luôn luôn nghĩ đến người khác trước, thì có sự xích mích nào không giải quyết được? Nếu chúng ta vô ngã và vị tha, thì bọn tà ác lấy lý do gì để bức hại chúng ta? Thì tất cả chúng ta hãy xác định tâm ích kỷ và trừ diệt chúng.

Đây là sự hiểu biết của tôi.

Dịch từ:

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/30/91742.htmlNgày đăng: 27-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.