Thể hội sau khi học tập kinh văn mới của Sư PhụTác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[Chanhkien.org] Học tập “Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc” của Sư Phụ, tôi có 3 điểm thể hội dưới đây:

1-Càng có lòng tin đối với cứu độ chúng sinh. Nguồn gốc của chúng sinh trong Tam giới mà Sư Phụ giảng. Trong khoảng khắc đã phá trừ đi giả tượng mà mắt thịt của tôi đã thấy, tỉnh táo ý thức được sinh mệnh đáng quý trong Tam giới, ý nghĩa cứu độ họ. Sự mê lạc, sự biến dị. Thậm chí phạm tội của chúng sinh đều không phải là bản chất sinh mệnh của họ, càng không phải là mục đích chân chính mà họ đến thế gian này. Sự được cứu của họ chì còn dựa vào đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng rõ chân tượng với họ. Tôi lý giải được một tầng ý nghĩa nội hàm của câu Sư Phụ nói: “Đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhứt còn lại cho chúng sinh được cứ”(Chính niệm )

2-Cách nhìn đối với chúng sinh đã thay đổi. Sự biểu hiện trong đời này của thế nhân chẳng phải là toàn bộ và căn bản của sinh mệnh họ, cũng không thể nào lấy làm tiêu chuẩn duy nhất lý giải đo lường sự tốt xấu của họ, có thể độ hoặc không thể độ. Đối với những người ủng hộ chúng ta hoặc không lý giải thậm chí bức hại chúng tôi, những tình huống kích động, cao hứng, oán, giận, hận, chán nản v…v. trước kia đã rất ít, thậm chí đều đã không có, từ trong nội tâm cảm nhận được tâm từ bi đối với chúng sinh, có loại cảm giác “Tịnh quan thế nhân, vi ảo sở mê. ” (Cảnh giới) trong (Tinh tấn yếu chỉ). Càng thêm tỉnh táo nhận thức được trách nhiệm của chính mình. Thế nào là “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, nghĩ đến nhiều hơn về thế nào để phá trừ mê hoặc trong tâm họ, cứu độ tất cả chúng sinh.

3-Biết được nên phải làm gì. Một mặt càng phải để ý chính mình tu được tốt, dàn xếp tốt mọi phương diện trong gia đình, xã hội, công tác và trong sinh hoạt, mặt khác tranh thủ thời gian cứu độ chúng sinh. Không còn khinh thường chính mình và việc làm xem như việc nhỏ tầm thường, từng giờ từng phút đều phải nghĩ đến cứu độ chúng sinh: đồng thời phối hợp tốt với đồng tu, như Sư Phụ đã giảng: “Hiện nay mọi người chính là thực thi sao cho tốt hơn, hiệu suất cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, và cứu được nhiều người hơn nữa. “Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ Quốc

Dịch từ :

http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/8/6/160261.htmlNgày đăng: 05-09-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.