Tôi có thể giúp người ta thoái đảng như thế nào[Chanhkien.org] Năm 2005, khi Bài “Không phải là làm chính trị” được đăng, Sư Phụ bảo chúng ta một cách rõ ràng, “… Và vì vậy, để người thế giới nhận ra bản chất hèn hạ của Đảng và tại sao nó bức hại các đệ tử Đại Pháp, điều đó trở nên cần thiết để cho mọi người biết về 9 Bài Bình Luận. ” Chúng tôi đã thảo luận việc này lập đi lập lại trong nhóm học của chúng tôi và đã nhận ra rằng loan truyền 9 Bình và thuyết phục con người thoái Đảng trở thành những việc quan trong khi làm công việc giảng rõ sự thật. Sau đó, nhóm học của chúng tôi kiên định học Pháp cho dù bất cứ điều kiện khó khăn gì. Chúng tôi đã thực hiện sự yêu cầu của Sư Phụ về “sự sáng suốt”: “Chứng thực Pháp với sự sáng suốt, giảng rõ chân tượng với minh huệ, lan truyền Pháp và cứu độ con người với lòng từ bi. ”

Người lãnh đạo của Ban An Ninh

Một người đàn ông vừa mới về hưu sau khi giữ chức lãnh đạo của Ban An Ninh. Sau khi ông ta bị tai biến mạch máu, ông ta cần phải chống gậy để đi và mắt của ông ta đã bị méo, miệng bị xiêng xẹo và liên tục chảy nước dãi. Ông ta đã không thể cử động mà không cần sự trợ giúp. Tôi đã nói chuyện với ông ta 3 lần và bảo ông ta thoái ĐCS. Khi tôi bắt đầu giảng rõ sự thật, ông ta đã hỏi tôi, “Cô có biết tôi là ai không?”

Tôi bảo, “Không cần biết ông là ai, tôi cần phải giảng rõ sự thật cho ông. ” “Tôi là người lãnh đạo của Ban An Ninh và tôi vừa mới về hưu. ” “Vậy thì càng tốt hơn. Ban An Ninh đã làm nhiều việc xấu và cần phải sự thật nhiều hơn nữa. ”

“Cô không sợ bị bắt sao?”

“Tại sao ông lại muốn tôi bị bắt? Tôi làm việc này là tốt cho chính ông. Tôi không nghĩ là ông muốn làm cái điều như vậy. ” Ông ta nói, “Cô thật sự kì lạ. Khi người khác nghe nói tôi là người lãnh đạo của Ban An Ninh, họ bỏ chạy rất nhanh. Tại sao cô vẫn muốn nói chuyện với tôi?”

Tôi tiếp tục giảng rõ sự thật cho ông ta, và sau 3 lần, ông ta thoái ĐCS, Đoàn và Đội.

Một tuần sau khi ông ta thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, những điều mầu nhiệm đã xảy ra. Mắt và miệng ông ta trở lại hình dáng thông thường, nước miếng ngưng chảy, ông đã có thể đi lại mà không cần gậy, và ông ta đã có thể tự chăm sóc mình mà không cần sự giúp đỡ. Ông ta đã nói với mọi người học viên Đại Pháp là những vị Phật thật. Ông ta bảo tôi là ông ta đã khỏe. Tôi đã nói với ông ấy, “Ông đã được cứu độ!” Bởi vì ông là một người lãnh đạo của Ban An Ninh, mọi người đều biết ông ta. Nhiều người đã hỏi ông ta, “Trường hợp của ông khá nghiêm trọng. Bằng cách nào mà ông có lại sức khỏe?” Ông ta nói, “Bí quyết của tôi là nhẩm đọc: ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt và Chân, Thiện, Nhẫn tốt’ trong tâm. Thêm vào đó, tôi đã thoái ĐCS. ”

Mẹ của người đứng đầu văn phòng 610

Một lần khi chúng tôi giảng sự thật tại một bệnh viện, chúng tôi đã thấy một bệnh nhân già bị ung thư tuyến tụy. Sau khi tôi giảng rõ sự thật cho bà ta và được biết rằng bà là một thành viên của ĐCS. Tôi bảo bà ta rằng, “Bà nên thoái Đảng và đó sẽ là một điều tốt cho bà. ”

Bà ta nói, “Điều tốt đó là gì? Tôi đã gần 70 tuổi và tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi chẳng còn hy vọng và tôi thoái Đảng để làm gì?”

Tôi nói, “Bà sai rồi. Khi bà thoái Đảng và nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’, nó sẽ mang lại điều tốt trong thế giới khác nếu nó không thực hiện được trong thế giới này. ”

Sau khi bà nghe những gì tôi nói, bà ta do dự và nói, “Vâng, thoái Đảng cho tôi và chúng ta hãy xem. ” Một tháng sau, tôi gặp bà. Bệnh ung thư của bà ta biến mất và bà trong như chưa từng bị bệnh. Bà đã đến đơn vị con trai làm việc và đã nói, “Các người đã cố tử tế và làm như thế này thế nọ cho tôi, nhưng các người có chữa lành bệnh cho tôi không? Một học viên Đại Pháp đã giúp tôi thoái Đảng và bảo tôi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và bây giờ tôi đã được chữa lành. ”

Con trai bà ta lo lắng bảo bà ta, “Mẹ làm ơn, đừng nói điều đó ở đây, về nhà nhanh đi. ” Bà già đã nói, “Không, tôi phải nói chuyện ở đây. Các ngươi không nên bức hại các học viên Đại Pháp nữa. ” Sau khi nghe thế, tôi đã hiểu rằng con trai bà là người đứng đầu văn phòng 610.

Sau khi Thoái Đảng

Một người chỉ huy sư đoàn bị thương nặng trong xương khi cố cứu người đồng đội của ông ta. Lúc đầu, quân đội chăm sóc ông ta và trả tiền chữa trị. Sau đó họ đã ngưng và cho ông ta 30 cents mỗi ngày cho thuốc than. Trong lúc đó, vợ ông ta bị buộc về hưu non mà không có tiền hưu. Tình trạng còn tệ hơn, con gái ông ta đã không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Cả gia đình chìm vào tình trạng vô vọng.

Người chỉ huy này biết chồng tôi. Ông ta đến nhà tôi và kể cho chồng tôi câu chuyện buồn của ông ấy trong nước mắt. Tôi đã an ủi ông ta và hỏi ông ấy có dự tính gì. Ông ta bảo, “Tôi thật tuyệt vọng. Tôi có thể làm gì khác?”

Tôi bảo ông ta nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và thoái Đảng. Đồng thời, tôi đã kể với ông ta bản chất của ĐCS và vì ông ta đã thề hiến dâng cuộc đời của ông ta nó có thể dày xéo ông ta theo cách của nó muốn. Tôi được biết ông đã chưa từng đọc “9 Bình” và tôi đã cùng đọc với ông ấy. Sau khi chúng tôi đọc bài bình luận đầu tiên, ông ta đã nói, “Tôi xác định thoái Đảng!” Không ai biết là tôi đã vui mừng như thế nào. Tôi đã giảng sự thật với ông ấy nhiều lần trước đây, nhưng ông ta không lắng nghe và từ chối thoái Đảng. Tôi đã thật vui mừng và quỳ trước hình của Sư Phụ và nói, “Sư Phụ, con đã cứu được một người nữa. ”

Sau đó, tất cả những điều tốt đã xảy đến gia đình ông ta: Chuyện của vợ ông ta được giải quyết đúng đắn và con gái ông ấy đã tìm được việc làm lương hậu đãi. 3 người họ đến nhà chúng tôi. Họ quỳ xuống và cuối trước Sư Phụ và đã nói, “Sư Phụ, người đã cứu cả gia đình tôi. Chúng ta sẽ luôn luôn lắng nghe người!” Ông ta nói với tôi, “Làm ơn quỳ trước Sư Phụ cho chúng tôi khi cô gặp ông ta. ” Chồng tôi và tôi thật xúc động đến chảy nước mắt. Đó là sự từ bi không bờ bến của Sư Phụ mà đã cứu nhiều người tốt. Vậy có điều gì mà học viên Đại Pháp không thể làm? Chúng ta phải làm những gì Sư Phụ bảo chúng ta để Sư Phụ cao cả của chúng ta không thất vọng.

Chúng ta chỉ tu luyện và Sư Phụ đang làm điều đó

Tôi có thể bảo tất cả các bạn rằng mọi điều mà nhóm chúng tôi hoàn thành thật sự là được thực hiện bởi Sư Phụ. Khi Sư Phụ đem những người có tiền duyên đến với chúng tôi, chúng tôi dùng miệng của mình để giảng rõ sự thật và giúp đỡ họ thoái Đảng trên trang web.

Sau khi bài thơ của Sư Phụ, “Hồng triều lạc, ” được đăng, đã có một làn sóng thoái ĐCS. Nhóm chúng tôi nghiệm đi nghiệm lại và nhận thấy rằng ĐCSTQ đã bị nhổ rễ và cũng là những gì chúng ta nên làm: Chúng tôi đã viết nhiều bản hiệu về nhổ rễ ĐCSTQ và đã gửi 9 Bình và những quyển sách nhỏ đến mỗi thành viên của hội đồng tỉnh. Kết quả, hội đồng đã mở rộng sự thảo luận của họ về sự sụp đổ của Liên Xô và sự tham nhũng của ĐCSTQ thay vì chỉ về những vấn đề kinh tế!

Sau đó, trong vòng 24 giờ đồng hồ, hơn 300 người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, 230 người thoái đoàn và 115 người thoái đảng, trong đó gồm có 41 thành viên đã qua đời. Vâng, tòa nhà lớn của ĐCSTQ đang chừng sụp đỗ. Tất cả học viên trong nhóm chúng tôi quỳ xuống trước bức hình của Sư Phụ và chúng tôi đã hiểu một điều: Sư Phụ, người là người đang làm việc đó! Chúng tôi chỉ tu luyện!

An toàn của các học viên tại TQ

Tôi cũng muốn nói với tất cả các bạn ở đây rằng những sự kiện tại DC vào ngày 20 tháng 7, buổi tập hợp và diễu hành về sự phân rã của ĐCSTQ và việc kết thúc cuộc đàn áp PLC, đã gửi làn sóng kinh hoàng đến TQ. Một người bạn của tôi đã gọi tôi và nói, “Lệnh từ trên cao đã chỉ rằng điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra và một cuộc diễu hành PLC to lớn diễn ra tại Washington DC. ” Chúng ta có thể thấy rõ cuộc diễu hành thoái Đảng đã làm kinh ngạc đảng tà ác như thế nào! Trong suốt ngày diễu hành, 2 người từ TQ đã gọi vô và nói rằng, “Chúng tôi nghe tin loan tải về cuộc diễu hành. Làm ơn giúp chúng tôi thoái Đảng. Chúng tôi không thể đợi được nữa. ” Tôi đặt tên họ là Chunhui và Chunguang và đã giúp họ thoái đảng.

Hiện nay, các học viên bên ngoài TQ, nếu các bạn nhận các cú phone, fax từ TQ và có những cuộc diễu hành lớn, thì đó là tạo ra nhiều sự an toàn hơn cho các học viên tại TQ và sẽ có nhiều thành viên đảng sẽ thoái đảng.

Tôi muốn nhắc đến một điều nữa. Khi trường hợp Giang Trạch Dân được mang ra tòa tại Chicago, các thành viên ĐCS đã thật kinh hoàng đến nỗi họ nói rằng, “Ngay cả cái đầu tóc giả to lớn cũng bị kiện, vì vậy chúng ta những củ khoai tây nhỏ sẽ sớm cùng chung số phận. ” Chúng tôi biết rằng học viên bên trong và ngoài TQ là một tổng thể. Sự cố gắng và giúp đỡ của các bạn thật là tuyệt vời. Các bạn càng làm nhiều việc, thì các học viên tại TQ càng an toàn hơn. Gần đây, nhiều cuộc điện thoại đã được gọi đến các trại lao động cưỡng bức. Kết quả, nhiều học viên đã có thể thoát khỏi. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên canh gác trong trại lao động cưỡng bức thoái đảng. Hơn nữa, vài người ngay cả từ chối bức hại các học viên Đại Pháp và bỏ việc làm của họ!

Cho đến bây giờ, hơn 20 ngàn người đã thoái đảng với sự giúp đỡ của tôi. Có nhiều người tự nguyện giống như tôi. Trong khi sức mạnh của Đại Pháp hiển lộ ra, nhiều câu chuyện nhiệm mầu không kể hết được, những gì tôi nói đến chỉ là một tí xíu của một khối băng khổng lồ. Mặc dù hiện nay tôi đang ở Mỹ, tôi vẫn không từ bỏ công việc tự nguyện giúp thoái đảng của mình. Tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của tôi để cho thấy sự cảm kích đối với sự giúp đỡ của các học viên bên ngoài TQ. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cùng nhau làm việc, hình thành một tổng thể, đi theo yêu cầu của Sư Phụ, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/31/45013.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4783Ngày đăng: 21-08-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.