Điều chỉnh những trạng thái không bình thường bằng cách học Pháp tốtTác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Sư phụ nói trong bài gửi pháp hội Úc châu: “ Bởi vì Pháp là nền tảng; là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm tất cả; và là con đường mà người thường tiến bước trong cuộc hành trình tiến về Thần. ”

Tôi nhận ra rất nhiều trạng thái không bình thường xảy ra cho nhiều học viên là liên quan đến vấn đề học Pháp và cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nhiều vấn đề xảy ra. Khi giải quyết vấn đề nên học pháp nhiều hơn, thì mọi chuyện sẽ được điều chỉnh.

Trạng thái của đệ tử Đại Pháp sẽ được điều chỉnh hằng ngày. Lấy thí dụ, một vài học viên hành động nông nổi. Đó phải là họ đã rớt xuống trong vấn đề học pháp theo thị thức và không nắm được họ đang đọc gì. Nếu chúng ta thật sự học pháp một cách vững vàng và chắc chắn, sự cư xử của chúng ta sẽ rất bình tỉnh. Nếu học viên nào tỏ ra cách đối xử này, thì phải cần lưu ý đến hành động của mình và tập trung học pháp tốt. Như chúng ta đã đồng hóa với pháp, chúng ta vẫn muốn học nhiều hơn hiểu nhiều hơn. Khi chúng ta học pháp nhiều thì điều kiện của chúng ta càng tốt hơn.

Tôi nhắc nhở những học viên có thói quen nghe bài giảng của Sư phụ, Tốt hơn hết là đọc pháp và cho pháp thật sự đi vào trong trí óc của mình.

Chúng ta cần phải chú ý đến trạng thái tu luyện của mình. Ngay khi những tình trạng bất thường xuất hiện, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh trở lại. Không chỉ để ý đến trạng thái tu luyện của cá nhân mà còn phải để ý đến trạng thái tu luyện của những đồng tu khác, chia sẻ với các đồng tu để tìm ra gốc rễ của vấn đề rồi điều chỉnh. Người có trách nhiệm ở mỗi vùng cần coi đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta phải tập trung và nhắc nhở mọi người học pháp tốt và vững bước trên con đường tu luyện cho tới điểm cuối.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/1/4/41655.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4385Ngày đăng: 29-01-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.