Vài suy nghĩ sau khi đọc kinh văn: “Triệt để giải thể tà ác”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Toronto

[Chanhkien.org] Sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư Phụ “Triệt để Giải thể Tà ác”, tôi có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sự truyền rộng Chín Bình luận về Đảng Cộng sản và thuyết phục người dân rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) và các tổ chức liên quan của nó. Sự khủng bố các học viên Đại Pháp tại một địa phương nhất định không chỉ là sự đe dọa, hăm dọa các học viên ở những vùng phụ cận tương tự, mà nó còn làm trì hoãn và cản trở đối với tiến trình cứu độ chúng sinh.

Theo sự hiểu của tôi thì cứ mỗi khi Sư Phụ cho đăng một bài kinh văn mới, nó có liên quan đến tiến trình Chính Pháp và sự thay đổi của thiên tượng vũ trụ. Là những Đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải cố gắng hết sức ngay bây giờ. Bên cạnh phát chính niệm, chúng ta phải dồn hết nỗ lực gọi đến các trại giam và trại Lao động Cưỡng bức ở Trung Quốc trong một thời gian ngắn nhất (có thể trong vòng 3 ngày). Sức mạnh hùng hậu của Chính Niệm và Thần Lực của Đồ đệ Đại Pháp có thể giải thể tà ác ở đó trong nháy mắt.

Ý tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không chờ đợi cũng không dựa dẫm vào người khác. Có nhiều trường hợp khủng bố được điều tra, báo cáo, vạch trần và công bố lên mạng lưới MinhHui. Chúng ta chỉ cần coppy xuống số điện thoại của các nhà tù, trại cưỡng bức lao động và trung tâm tẩy não và gọi điện đến đó. Tôi hy vọng rằng những người tổ chức các cuộc gọi đến hang ổ tà ác ở Trung Quốc có thể sắp xếp để gọi đến đó một vài lần. Những học viên đã gọi điện đến những cảnh sát đã làm việc ác thường xuyên nên viết xuống những mẫu thoại của họ để cho học viên khác xem và sử dụng.

Sư Phụ đã dạy rằng có nhiều yếu tố sẽ chấm dứt được cuộc khủng bố. Từ tầm nhìn của tôi, một yếu tố quan trọng là chúng ta có thể đặt nỗ lực và trí huệ hợp nhất lại để trở thành một tổng thể thống nhất cho mục đích cứu độ chúng sinh. Mỗi người có thể có nhiều công tác Đại Pháp. Mỗi học viên cũng nên xem xét nhiều hơn nữa xem thử tư tưởng ” Công việc Đại Pháp mà tôi đang làm cũng rất quan trọng” là niệm của Thần hay một loại tư tưởng của Con Người. Có thể gọi điện đến các nhà tù, các trại cưỡng bức lao động và trung tâm tẩy não trong một vài ngày tới không? cho dù là rất bận không?

Tu luyện là rất nghiêm túc và Pháp của Sư Phụ lại càng nghiêm túc hơn nữa. Tại điểm giao thời trọng yếu này, xem thử chúng ta có làm theo lời giảng của Thầy không, hay là cứ khăng khăng cho rằng suy nghĩ của mình mới là đúng, đó là một khảo nghiệm trọng yếu đối với một sinh mệnh tu luyện về đức tin hay và giác ngộ.

Trên đây là hiểu biết của bản thân tôi. Xin đồng tu từ bi chỉ điểm những điều sai sót.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/10/26/40645.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4278Ngày đăng: 04-11-2006

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.