Các nhà khoa học Nga khám phá ra sự hiện diện của người khổng lồTác giả: Chu Chính

[Chanhkien.org] Theo tin tức của tờ báo Nga Pravda tháng 12, ngày 1 năm 2005, một nhóm khoa học gia Nga Xô hướng dẫn bởi Ernst Muldashev đã điều tra sự hiện hũu của người khổng lồ ở Syria, Lebanon và Egypt từ đầu năm 2005 và đã có những khám phá quan trọng. Những nhà nghiên cứu Nga Xô đã báo cáo dấu chân của người khổng lồ ở Syria và cả các mồ mả của họ.

Ernst Muldashev đã đưa ra nhiều cụ thể về các mộ của người khổnglồ mà nhóm của ông đã tìm được. Một ngôi mộ ở Abel trong vùng lân cận ở Damacus thủ đô của Syria. Ngôi mộ có bề dài 6 thước và 1. 8 thước bề ngang. Có nhiều ngôimộ người khổng lồ trong nhiều nơi khác ở Syria, và một trong những ngôi mộ ấy chứng tỏ là ngôi mộ của người cao 7. 5 thước.

Vì sự phản đối của dân chúng địa phương dựa vào vấn đề tôn giáo nên sự điều tra đã rất khó khăn. Mặc dù mấy người đào tìm vàng đã phá hoại nhiều ngôi cổ mộ, các nhà nghiên cứu đã có dịp nhìn một số ngôi mộ đó.

Không phải chỉ có khám phá của các khoa học gia Nga Xô. Trong cả hai văn hoá đông và tây, ngoài các huyền thoại, cũng có nhiều tài liệu lịch sử của mỗi quốc gia về người khổng lồ. Những khám phá khảo cổ trong những năm gần đây đã xác nhận việc đó.

Tài liệu của Sách Hán, một người được cử đến Vương Mãng để dẹp loạn, một tướng lĩnh có thân hình cao 3 thước tên là Ju Wuba. quyển Sách Hậu Hán ghi lại hoàng đế Liu Xiu triều Hán đã ra lệnh đánh đuổi quân của Vương Mãng do Ju Wuba chỉ huy đã thắng trận. Thêm vào đó, trong những quyển sách xưa như “Thái bình quảng ký” và Tiểu luận Menxi, cũng có nhiều  hồ sơ về người khổng lồ.

Theo bản báo cáo ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Hướng dẫn Du lịch Thái Lan, sóng thần vàotháng 12, 26 năm 2004 ở Ấn Độ Dương đã gửi một người cổ khổng lồ trên mặt nước. Một tử thi người khổng lồ 3.1 thước được tìm thấy ở Đảo PP Thái Lan. Bằng chứng từ nhiều khám phá khảo cổ ở nước Mỹ trong mấy năm mới đây đã cho việc người khổng lồ từ 3 đến 5 thước cao đã hiện hữu trong lịch sử.

Ngoài việc người khổng lồ ra, việc đáng chú ý là các nhà khảo cổ cũng khám phá ra nhiều thú vật khổng lồ đã hiện hữu trong ngày xưa. BBC.com tường thuật tháng 12, năm 2005 rằng các nhà nghiên cứu khám phá một con bò cạp nước khổng lồ độ 1,6 thước dài và 1 thước bề ngang. Sự điều tra cho biết là con bò cạp đã sống hơn 330 triệu năm trước.

Trái đất có nhiều loại của nền văn minh trong lịch sử, loại nào chờ đợi những khám phá sau này của loài người.

Dịch từ:Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.