Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 4)Bản in Bản in

[Chanhkien.org] Phần 4: 2010 – 2011

2010

2000

2011

1994-2010

1966-2011

2011

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9743

Share

Ngày đăng: 15-01-2012