Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 3)Bản in Bản in

[Chanhkien.org] Phần 3: 2000 – 2009

2000

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2007

2008

2008

2009-1

2009-2

2009

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9701

Share

Ngày đăng: 15-01-2012