Ràng buộcTác giả: Gia Nguyên

[ChanhKien.org]

Từ mặt chữ mà xem hàm nghĩa của hai chữ “ràng buộc” là, trước tiên là có ràng mới có buộc, như vậy ràng là nhân, buộc là quả. Gần đây, tôi đối với “ràng buộc” có một chút cảm ngộ, xin được chia sẻ với các đồng tu để cùng nhau giao lưu, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau đề cao.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Sư phụ giảng:

“các loại nhân tâm, các loại suy nghĩ của con người, các loại thứ có thể lôi kéo chấp trước hoặc cám dỗ người ta, và hết thảy những thứ bề ngoài đều đang can nhiễu người tu luyện, nhưng nếu thật sự có thể tuân theo Pháp này mà tu, thì chư vị sẽ không bị mê hoặc trong những giả tướng ấy”.

Giảng Pháp của Sư phụ khai thị đệ tử, bất cứ thứ gì trong thế gian người thường mà không buông bỏ được thì trên con đường tu luyện đều có thể trở thành chướng ngại, giống như một con diều bị buộc dây luôn bị cái dây dưới đất kiểm soát, bản thân muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của sợi dây này, nhưng căn bản không thể thoát ra được, nguyên nhân là con diều này chưa cắt đứt được sự ràng buộc của sợi dây. Như vậy đối với tu luyện, khi tâm của chúng ta bị mắc kẹt trong con người, không thể đứng ở trên Pháp mà thoát ra được, thì chẳng phải cũng giống như con diều hay sao, chủ ý thức của bản thân mình cũng không thể làm chủ được, bị các vật chất ở tầng thấp tùy ý chi phối, can nhiễu.

Thực ra, lý do mà chúng ta bị ràng buộc bởi vật chất tầng thấp, theo tôi thấy là do vật chất biến dị trong hệ thống vũ trụ của bản thân chưa được quy chính trong Đại Pháp, đó là ràng buộc của nhân tâm con người, là những chấp trước mà bản thân không nhận ra, cũng là những tư niệm vị tư vị ngã, bởi vì những niệm đầu bất chính này lại phù hợp với đặc tính của cựu vũ trụ, cho nên đặc tính của vũ trụ sẽ chế ước bạn, khiến bạn không thể đề cao lên được, liên lụy cũng có thể được hiểu là một nhân tố của “tư”, là nhân tố tiêu cực trong quá trình tu luyện và thăng hoa.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chính là trợ Sư cứu người, trong quá trình tu tốt bản thân, chính là đồng hóa Pháp, nếu không muốn bị những vật chất tầng thấp của con người ràng buộc, cách duy nhất là học Pháp thật nhiều, học Pháp đắc Pháp, cuối cùng đồng hóa với Pháp.

Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện ở tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi, có chỗ nào không thỏa đáng xin đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274313Ngày đăng: 09-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.