Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (5) – Cứu độ chúng sinhTác giả: Vân Thủy

[ChanhKien.org]

Cứu độ chúng sinh

Phi Thiên Thần Vận, Minh Huệ Chánh Kiến
Cánh cửa Hy vọng, Thiên Quốc nhạc đoàn
Giả án tự thiêu, thế nhân sáng tỏ
Trời diệt Trung Cộng, thoái được bình an

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Kích thước tác phẩm: Tranh dài 2 mét
Thể loại: Tranh bạch miêu Trung Quốc

Còn tiếp

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/263619Ngày đăng: 03-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.