Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (2) – Theo Chủ hạ thếTác giả: Vân Thủy

[ChanhKien.org]

Theo Chủ hạ thế

Từ biệt chúng Thần, rời xa gia viên
Biển trời rộng lớn, Thiên vũ mênh mang
Tầng tầng vùi lấp, hào quang của Thần
Chuyển sinh Trung thổ, đến chốn nhân gian

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Kích thước tác phẩm: Tranh dài 2 mét
Thể loại: Tranh bạch miêu Trung Quốc

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/262519Ngày đăng: 23-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.