Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (6) – Viên mãn hồi quy



Tác giả: Vân Thủy

[ChanhKien.org]

Viên mãn hồi quy

Mây mờ đã tan, ráng sắc đầy trời
Khung vũ quy chính, Pháp Chính Nhân Gian
Thần Xa Hoa Cái, Long Hạc Phượng Loan
Viên mãn quy vị, Thiên Quốc gia viên

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Kích thước tác phẩm: Tranh dài 2 mét
Thể loại: Tranh bạch miêu Trung Quốc

Hết

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264139



Ngày đăng: 07-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.