Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (1) – Thệ ước chân nguyệnTác giả: Vân Thủy

[ChanhKien.org]

Tranh bạch miêu Trung Quốc: Tác phẩm tranh dài “Trợ Sư Chính Pháp đồ”

Kích thước: 2 mét

Cuộn đầu tiên của tranh dài “Trợ Sư Chính Pháp đồ”

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (1) – Thệ ước chân nguyện

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Vũ trụ đại khung, đối mặt hủy diệt
Sáng Thế chi Chủ, muốn cứu Thương sinh
Chúng Thần triệu tập, lập lời thệ nguyện
Theo Chủ hạ thế, cứu độ chúng sinh

Còn tiếp

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/262132Ngày đăng: 22-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.