Tranh dài: Trợ Sư Chính Pháp đồ (4) – Đại Pháp Thánh đồTác giả: Vân Thủy

[ChanhKien.org]

Đại Pháp Thánh đồ

Mạt kiếp loạn thế, Đại Pháp hồng truyền
Nghìn năm tìm Pháp, kết được Thánh duyên
Vạn ma cuồng phong, bịa đặt vu cáo
Thánh đồ hộ Pháp, đỉnh thiên lập địa

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Kích thước tác phẩm: Tranh dài 2 mét
Thể loại: Tranh bạch miêu Trung Quốc

Còn tiếp

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/263104Ngày đăng: 27-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.