“Tôi” chính là do Chân – Thiện – Nhẫn cấu thànhTác giả: Nghiêu Lộ

[ChanhKien.org]

Có đồng tu nói rằng camera giám sát không thể ghi hình đệ tử Đại Pháp. Một lần gần đây, trong lúc điều chỉnh camera giám sát, tôi vô tình nhìn thấy mình trong camera là một bóng ảnh mờ ảo, có khi là một nửa cái bóng, có khi là toàn bộ cái bóng, thân thể là trong suốt, xuyên qua cơ thể tôi có thể nhìn thấy đồ vật phía sau. Tôi vác hàng trên lưng, hàng hóa vẫn được hiển hiện như bình thường, nhưng lại chỉ thấy hàng hoá và một cái bóng ảnh đang di chuyển. Trong khi những người đứng xung quanh tôi vẫn hiện hình ảnh bình thường. Tôi nhớ lại, mình có trạng thái như vậy trong một hai năm gần đây, cảm thấy rằng điều đó là tốt, nên tôi viết nó ra.

Đó chính là cái “Tôi” được cấu thành từ Chân – Thiện – Nhẫn, đặc tính của tôi là vị tha. Bản thân tôi chính là do Chân – Thiện – Nhẫn tạo nên. Toàn bộ nội dung về khái niệm “Tôi” này chính là Chân – Thiện – Nhẫn, mà nhất tư nhất niệm nhất ngôn nhất hành (mọi tư tưởng, suy nghĩ, lời nói và hành động) đều cần phải hướng đến gần Chân – Thiện – Nhẫn hơn. Do đó, giữ được vị tha căn bản này, chính là giữ vững được cái “Tôi”, cũng chính là giữ vững chân ngã. Dễ dàng nhận thức được chỗ chấp trước, ngay khi mầm mống tâm chấp trước xuất hiện, chỉ cần bạn nghĩ rằng “Tôi” chính là do Chân – Thiện – Nhẫn cấu thành, thì có thể lập tức nhận ra nó, tóm lấy nó và trừ bỏ đi. Ở trạng thái này, việc tu luyện trở nên đơn giản hơn.

Theo nhận thức cá nhân tôi trước đây về trạng thái tu luyện, tôi cho rằng mình có chấp trước nào đó, tôi phải bỏ nó đi, điều này chẳng khác nào sớm thừa nhận bản thân chấp trước này là mình, sau đó lại ở trong chấp trước mà trừ bỏ chấp trước. Vậy thì không có hồi kết, không ngừng sinh ra, rồi không ngừng trừ bỏ.

Khi phát chính niệm trong trạng thái “Tôi” do Chân – Thiện – Nhẫn cấu thành, hướng vào bên trong thanh lý là những vật chất không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn trong phạm vi bản thân “Tôi”, hướng ra ngoài chính là thanh lý những vật chất không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn trong vũ trụ. Hướng nội tìm cũng là tìm những chấp trước, quan niệm, ác niệm, sắc tâm.v.v không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn trong phạm vi của tôi, cũng là cái “Tôi” dần dần được củng cố trong quá trình học Pháp. Ở trạng thái này, sẽ khá dễ dàng nhận ra tâm chấp trước không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn trong phạm vi bản thân mình. Ở trạng thái này, tôi phát hiện rằng tư tâm và các chủng chấp trước vốn dĩ không nên tồn tại, bởi vì chúng không phù hợp với đặc tính vị tha, bởi vì chúng không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn, bởi vì chúng không phù hợp với cái “Tôi” vị tha. Đặc biệt là tư tâm dễ dàng bộc lộ hơn, có thể lập tức nhận ra ngay. Vậy nên, ở trạng thái này, ngay khi chấp trước biểu hiện ra, chỉ cần nghĩ đến việc “Tôi” được cấu thành từ Chân – Thiện – Nhẫn, thì có thể lập tức nhận ra và bài trừ nó. Hễ động niệm không phù hợp vị tha, không phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, hết thảy những gì bất chính dường như tự nhiên biểu lộ ra, có thể nhận thức được một cách tự nhiên. Hãy giữ vững chính niệm, không động niệm. Giữ vững không động niệm, là đủ để vượt quan rồi, phía bản tính tự biết chính Pháp, thanh trừ những gì không phù hợp với tiêu chuẩn. Nó cũng có thể quy chính những gì không phù hợp với tiêu chuẩn. Giữ vững trạng thái này, việc tu luyện sẽ trở nên đơn giản hơn, đại đạo chí giản. Đây là trạng thái tu luyện Chính Pháp của tôi ở giai đoạn này.

Sư phụ từng giảng rằng các đệ tử Đại Pháp được đặt định ở trong Pháp. Tôi cũng cảm nhận thấy rằng trong trạng thái mà cái “Tôi” chính là do Chân – Thiện – Nhẫn cấu thành, chân ngã (cái tôi chân chính) có thể không nhập vào tiến trình của vũ trụ, nhưng tôi vừa có thể tiến nhập vào tiến trình của vũ trụ, lại có thể từ đó mà giải thoát ra. Tiến nhập vào vũ trụ tức là động niệm hoặc chấp trước đối với sự vật trong vũ trụ, giải thoát tức là không động niệm, không chấp trước. Phương pháp giải thoát là bỏ đi chấp trước, vì vậy tu luyện đề cao tầng thứ chính là trừ bỏ chấp trước. Vô chấp mà vô hình, vô hình nhưng lại có thể trở thành mọi hình dạng. Tu đến vô chấp trước, vô lậu mới là viên mãn. Đây là bản chất của tu luyện mà hiện tại tôi có thể nhận thức được .

Chỉ cần bạn vừa nghĩ đến “Tôi” chính là do Chân – Thiện – Nhẫn cấu thành, bất kể nghiệp bệnh nào hay cựu thế lực, ai còn có thể động tới bạn được chứ. Bạn sẽ cảm thấy có lực lượng. Đồng thời, không dễ sản sinh tâm hướng ngoại cầu, không truy cầu cá nhân. Đúng thế! Trong trạng thái này, chẳng hạn như cứu người, cũng dễ dàng điều chỉnh tiến nhập vào tâm thái từ bi.

Bài viết trên nếu có chỗ nào không phù hợp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287275Ngày đăng: 10-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.