Bàn về Trung QuốcTác giả: Tân Vũ

[ChanhKien.org]

Lý do Trung Quốc được gọi là Trung Quốc, bởi vì đó là trung tâm của thế giới, là đất nước trung tâm. Cổ nhân coi trọng: “Cai trị đất nước ở nơi trung tâm”, “chọn trung tâm đóng đô”, “xây dựng kiến trúc biểu tượng ở trung tâm đất nước”. Thời Tây Chu, Chu Công từng nói “Ánh mặt trời chính diện, tìm trung tâm trái đất”. Lạc Ấp được phú cho là một vùng đất trung tâm thiên hạ nên đô thành được xây dựng ở đây. Đây chính là ý nghĩa ban đầu của từ Trung Quốc.

Nội hàm của Trung Quốc rất thâm sâu và bác đại phong phú, bài viết này chỉ giản đơn nói một chút về điều đó.

Trong “Thuyết văn giải tự” có nói: “Trung (中), có nghĩa là bên trong. Từ “囗” và “丨” có thể thấy từ trên xuống dưới được thông với nhau”. Cách viết chồng lên nhau của “囗” và “丨” có nghĩa là: Trên hạt giống đâm rễ và nảy mầm, nét sổ “丨” xuyên qua vỏ ngoài “囗” của hạt giống, đó là phương pháp viết chữ “trung” (中). Đối ứng với bên trong vỏ hạt chính là ở giữa và hạt giống chính là trung tâm của bên trong vỏ hạt. Trung (中) chính là một nhận thức tương đối. Hạt giống phải có trung tâm và trong trung tâm của hạt giống chính là “nhân” (仁).

“Trung” (中) là chỉ trung tâm của hạt giống, trung tâm của hạt giống là “nhân” (仁). Trung Quốc cũng là đất nước có “nhân”. Trung chi sở chỉ, phó nhân chi ở tại. Nơi nào có “nhân” tồn tại thì nơi đó Thần linh cũng đồng tại. Thời cổ đại hàm nghĩa của từ Trung Quốc là đất nước có “nhân” tồn tại, thông với thiên địa, được Thần linh bảo hộ và có quyền lực chính thống.

Nói cách khác, Trung Quốc là đất nước có Thần linh tồn tại và bảo hộ, tên tương ứng là Thần Châu, ngoài ra còn được gọi với tên là Lễ Nghi Chi Bang. Nền văn minh lễ nhạc của Trung Quốc bắt nguồn từ việc thờ cúng Thần linh và tổ tiên, văn tự Trung Quốc được sử dụng sớm nhất cũng là để câu thông với Thần minh v.v.. Vì vậy văn hóa Trung Quốc cũng được gọi là văn hóa Thần truyền. Mọi thứ ở Trung Quốc nơi đây đều có quan hệ hết sức mật thiết với Thần linh.

Trung Quốc chính là quốc gia có Thần linh tồn tại, nhưng ngày nay Trung Cộng lại dùng thuyết vô thần giáo dục toàn dân, khiến con người quay lưng lại với Thần; sau đó lại gọi đây là “Trung Quốc mới”. Văn hóa đảng của Trung Cộng còn làm xáo trộn tư tưởng của con người, làm cho người ta cảm thấy khi nhắc đến Trung Cộng chính là Trung Quốc; giáo dục con người ta yêu đảng chính là yêu nước, yêu nước chính là yêu đảng. Liên tục xáo trộn tư tưởng người ta, lợi dụng và lừa dối người dân Trung Quốc hết lần này đến lần khác.

Trung Quốc chính là đất nước mà “nhân” tồn tại. Tổ tiên Trung Quốc cho rằng: “Nhân là vẻ đẹp của sinh mệnh, nghĩa (義) có nghĩa là ý nghĩa của sinh mệnh”. “Dưới sự dẫn dắt của nhân nghĩa, nó đã tạo nên những phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc như: Văn minh, thiện lương, cần cù, dũng cảm, khiêm nhường v.v…” Nhưng ngày nay Trung Cộng lại dạy con người ta giả, ác, đấu; nó đã tạo ra diện mạo tinh thần của nhiều thế hệ người Trung Quốc đầy rẫy văn hóa côn đồ, lưu manh vô lại như trộm cắp, lừa đảo, sắc tình, đấu tranh v.v…

Thế nào mới là Trung Quốc chân chính đây? Người như thế nào mới là người Trung Quốc chân chính đây? Như thế nào mới là yêu nước chân chính? Từ khi Trung Cộng bắt đầu xuất hiện nó đã không ngừng phá hủy nền móng của Trung Quốc, làm biến dị tư tưởng phẩm chất của người Trung Quốc, khiến con người thù hận và quay lưng lại với Thần, từ đó tiêu hủy đi người Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Trung Cộng thống trị Trung Quốc “người đã không còn Nhân”. Dưới sự thống trị của Trung Cộng, Trung Quốc sớm đã không còn là “Quốc – 国” (đất nước) nữa rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287885Ngày đăng: 21-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.