Bước lên con đường trở về của sinh mệnhTác giả: Pháp Duyên – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Toàn bộ vũ trụ đều đang nghiêng lệch trượt xuống và đối diện với thời khắc then chốt của sự giải thể cuối cùng, Sáng Thế Chủ từ bi vĩ đại — Sư tôn vĩ đại của chúng ta đã đến nhân gian để cứu vớt vũ trụ đại khung vào thời điểm hoại diệt.

Sư tôn giảng:

“Bởi vì trong vũ trụ này có rất nhiều các loại vật chất chế tạo sinh mệnh; với sự vận động tương hỗ, những vật chất ấy có thể sản sinh ra sinh mệnh; nên cũng nói, sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư tôn còn giảng:

“Bởi vì con người sống không phải vì để làm người, sinh mệnh của chư vị không phải bắt nguồn từ trái đất này, sinh mệnh của chư vị bắt nguồn từ không gian cao tầng hơn, quay trở về là mục đích sống của con người chư vị, cho nên khi cái tâm muốn tu luyện này hễ xuất lai, thì còn sáng hơn cả vàng, chư Phật thế giới mười phương đều nhìn thấy. Con người [hễ] động niệm này, muốn tu luyện, thì trân quý như vậy”. (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996])

Từ trong Pháp mà Sư tôn giảng, tôi biết rằng con người là Thần trên thiên thượng chuyển sinh đến nhân gian, chúng Thần trong vũ trụ cũng là do Sáng Thế Chủ tạo ra, Sáng Thế Chủ đặt ra tiêu chuẩn sinh tồn cho tầng tầng chúng Thần trong vũ trụ, bất kể cựu vũ trụ không tốt như thế nào, tầng tầng chúng Thần trong cựu vũ trụ đã lệch khỏi Pháp của vũ trụ ra sao, nhưng toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ đều là do Sáng Thế Chủ đang trông coi. Cựu vũ trụ có quy luật thành, trụ, hoại, diệt, trong năm tháng dài đằng đẵng, khi chúng Thần trong cựu vũ trụ dần dần trở nên tự tư, biến dị, bại hoại, sẽ bị rớt xuống dưới, nếu như tầng tầng chúng Thần đều không phù hợp với tiêu chuẩn Sáng Thế Chủ đã đặt ra, thì tầng tầng bị rớt xuống dưới, vì Pháp lý của vũ trụ là uy nghiêm, không phù hợp với tiêu chuẩn thì không thể ở tại cao tầng nữa. Đây cũng là thể hiện trí huệ không kiện toàn của sinh mệnh trong cựu vũ trụ.

Nhưng thuận theo tháng năm dài đằng đẵng, tầng tầng sinh mệnh đều biến dị, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn bề mặt cũng đều đã đi lệch khỏi Pháp, bởi vậy tất cả sinh mệnh bị rớt xuống mặt đất nếu như chiểu theo tiêu chuẩn quá khứ để tu luyện thì ai cũng đều không thể quay trở về, ngay cả những sinh mệnh cao tầng hạ xuống cứu độ chúng sinh trên Thiên Quốc của họ cũng đều không thể trở về. Bởi vì tất cả sinh mệnh đều không còn phù hợp với tiêu chuẩn mà Sáng Thế Chủ đặt ra.

Sinh mệnh con người là trân quý, bởi vì sinh mệnh này đã trở nên không tốt nên từ không gian cao tầng từng bước từng bước rớt xuống đến không gian này của nhân loại. Nhưng bởi vì sinh mệnh là do Sáng Thế Chủ tạo ra, không nên ở tại nhân gian mà cần trở về nơi tầng thứ cao tiên thiên của mình, vậy nên Sáng Thế Chủ tại không gian mê này của thế gian đã tạo nên nhân tố và hoàn cảnh như thế này để sinh mệnh có thể tu luyện. Mục đích chính là để sinh mệnh cao tầng bị rớt xuống có thể tại lần cuối khi Sáng Thế Chủ đến thế gian truyền Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn mà tu luyện quay trở về. Sáng Thế Chủ đang trông coi những sinh mệnh bị rớt xuống và cứu độ con người thế gian.

Sinh mệnh bị rớt xuống mặt đất nếu trở nên tồi tệ hơn, thì phải tiến nhập vào địa ngục, vào địa ngục rồi cũng không phải sẽ tiêu hủy sinh mệnh, mà ở trong địa ngục sau khi tiêu bỏ nghiệp lực lại tiến nhập vào luân hồi, hoàn trả tất cả nợ nghiệp đã mắc, rồi tại nhân gian tu luyện trong gian khổ, sau khi tịnh hóa xong thì quay trở về.

Như thế, sinh mệnh tới mặt đất đều từng là Thần ở tầng thứ cao, có mang theo đặc tính của Thần, muốn quay trở về nhưng không gian cao tầng ban đầu đều đã biến dị, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều không còn phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, vậy nên không thể lại để sinh mệnh trên thế gian chiểu theo phương thức tu luyện ban đầu để tu. Bởi vì tất cả mọi thứ lúc đầu đều không còn tốt, đều đi lệch khỏi đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, có tu luyện lên trên vẫn là tiêu chuẩn ban đầu, vẫn là trạng thái ban đầu, đến lúc đó vẫn sẽ xuất hiện tình huống biến dị, bại hoại, phải rớt xuống.

Sáng Thế Chủ dùng đặc tính vũ trụ Chân Thiện Nhẫn khai sáng vũ trụ mới, làm cho tất cả những thứ không hoàn thiện, không kiện toàn trong vũ trụ cũ hết thảy đều đạt đến trạng thái tốt nhất của vũ trụ mới, đối với việc tu luyện của con người mà nói thì phải tuân theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới mà yêu cầu. Đó chính là trực tiếp dùng Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn để hóa độ con người thế gian hôm nay, mới có thể chân chính tu thành Thần, mới có thể trở về vị trí ban đầu trong các tầng thứ khác nhau của vũ trụ mới.

Cựu vũ trụ sở dĩ biến dị bại hoại, là vì cựu vũ trụ từ trên xuống dưới bị quán xuyến bởi tư, ai cũng vì lợi ích của bản thân mà đang làm mọi thứ. Kể cả sinh mệnh cao tầng vì cái gọi là bảo toàn cựu vũ trụ khỏi giải thể hủy diệt, đối với việc sinh mệnh bại hoại tầng thấp tiến đến hủy diệt, thì cũng đều vì tự cứu, bảo toàn bản thân, mà sinh mệnh cao tầng thà rằng hủy đi sinh mệnh tầng thấp cũng phải giữ lại mọi thứ của bản thân, đây là điển hình việc làm trái tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Bởi vì sinh mệnh của cựu vũ trụ ai cũng không nhảy ra khỏi cái tư đó, ai cũng đều không nhảy ra khỏi kết cục hoại diệt cuối cùng.

Sư tôn vì cứu độ toàn bộ đại khung vũ trụ, vì để sinh mệnh trong vũ trụ ở trong Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn đều được đắc cứu, Sư tôn đã đến tầng thứ thấp nhất của vũ trụ — nhân gian, hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, như thế sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ đều có thể nghe Sư tôn giảng Pháp, từ đó đắc cứu, trong khi Sư tôn Chính Pháp thì không đến mức bị rớt xuống. Bởi vì Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn từ căn bản cải biến cơ chế vị tư của vũ trụ cũ, là vị tha, Sư tôn đã làm cho vũ trụ cũ canh tân xong theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới Chân Thiện Nhẫn. Con người tu luyện trong Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn, khi gặp phải mâu thuẫn thì hướng nội tìm bản thân, làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân) gặp phải việc gì đều nghĩ cho người khác, sẽ tu thành tiêu chuẩn của Thần trong vũ trụ mới, “Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Sinh mệnh chỉ cần tuân theo yêu cầu của Sư tôn mà làm thì sẽ đạt được tịnh hóa, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, thì sẽ cải biến bản thân từ bản chất, đồng hóa đặc tính vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, mới có thể chân chính quay trở về cảnh giới cao tầng của vũ trụ mới.

Vậy thì, nếu muốn để Thần của vũ trụ cũ từ cao tầng rớt xuống trở thành Thần theo tiêu chuẩn vũ trụ mới, thì nhất định phải khiến họ xóa sạch đặc tính của vũ trụ cũ, chỉ lưu lại một chút kí ức phủ đầy bụi trần ở trong tầng sâu của sinh mệnh. Đến trên mặt đất mặc lên người bộ y phục da người, trở thành hình dạng người trên mặt đất, không còn hết thảy năng lực của Thần trong quá khứ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, dần dần hình thành tư duy, quan niệm, thói quen, chuẩn tắc, vv…, cũng chính là có thể thích ứng với cuộc sống trên mặt đất, có thể đối ứng với tình trạng tự nhiên trên mặt đất. Quá trình này không chỉ hình thành tất cả mọi thứ của con người, mà còn loại bỏ mọi đặc tính của Thần vũ trụ cũ trong sinh mệnh. Bởi vì tất cả mọi thứ của vũ trụ cũ đều không còn phù hợp Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, không thể để những Thần mang đặc tính vũ trụ cũ lại khống chế con người bị rơi xuống mặt đất, bởi vì người trên mặt đất chiểu theo Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn được Sáng Thế Chủ đích thân truyền, lại một lần mới tu luyện lên trên, chính là không có bất kỳ quan hệ gì với vũ trụ cũ nữa.

Sáng Thế Chủ vì để cứu độ chúng Thần, đã đến tầng thấp nhất — nhân gian. Dẫn dắt chúng Thần cựu vũ trụ bị rớt xuống ở tại nhân gian mặc lên bộ y phục da người, trong đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, đã sáng tạo ra văn hóa tu luyện nhân gian, diễn dịch lịch sử nhân loại, ở trong đầu não người hình thành khái niệm về Thần, Thiên quốc của Thần, mục đích là khiến con người tại thời kỳ lịch sử mạt pháp mạt kiếp này có thể lý giải tu luyện chân chính để người trở thành Thần, có thể nghe hiểu Sáng Thế Chủ đích thân truyền Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, từ đó đánh thức ký ức phủ đầy bụi trần ở tận sâu trong sinh mệnh, bước trên con đường trở về gia viên.

Sinh mệnh bị rớt xuống mặt đất đã quá lâu rồi, căn bản không còn biết bản thân đã từng là Thần của tầng thứ cao, trong khi không ngừng luân hồi chuyển sinh, có người tuy rằng đã từng trải qua tu luyện, nhưng đó đều là luân hồi ở các tầng thứ khác nhau trong tam giới, đều vẫn chưa ly khai khỏi mặt đất, bởi vì từ sinh mệnh cao tầng mà nhìn, toàn bộ tam giới đều là ở trên mặt đất, do đó sau khi đến tam giới thì sinh mệnh không thể lại quay về Thiên thượng được nữa.

Sư tôn trong “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore” giảng:

“Kỳ thực tôi không chỉ là truyền Pháp, tôi cũng đã làm một sự việc mà xưa nay chưa có ai từng làm, tôi thực sự đã lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời. Chư vị chỉ cần tuân theo bộ Đại Pháp này mà tu luyện, đảm bảo chư vị sẽ viên mãn”.

Viên mãn không phải là đạt được tiêu chuẩn của Thiên thượng sao? Không phải là sinh mệnh quay trở về nơi cảnh giới cao vốn có của bản thân sao? Đây là cơ duyên vạn cổ mà sinh mệnh đều đang hy vọng và chờ đợi! Sư tôn vì cứu đại khung, độ chúng sinh, đã đưa Đại Pháp căn bản của vũ trụ, đặc tính cao nhất của Phật Pháp — đem Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn ra truyền cấp cho con người hôm nay, đây là thứ mà sinh mệnh nên phải trân quý muôn phần! Đây cũng là thể hiện của việc Sáng Thế Chủ trân quý sinh mệnh, từ bi chúng sinh, Phật ân hạo đãng! Cũng là bảo đảm căn bản cho sinh mệnh vũ trụ cũ có thể được đắc cứu từ bản chất! Sư tôn dùng Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn không gì lay chuyển được để viên dung cứu vãn chúng sinh thương vũ, quy chính, kiện toàn tất cả những thứ bất thuần của cựu vũ trụ. Có thể theo Sáng Thế Chủ đến nhân gian Chính Pháp tu luyện, có thể trợ Sư chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, đó là vinh diệu mà chúng Thần vũ trụ đều tha thiết ước mong! Hôm nay chúng ta đã trở thành một đệ tử Đại Pháp, điều đó thực sự đã trở thành hiện thực rồi! Có thể nói, Pháp Luân Đại Pháp đã khai sáng con đường người trở thành Thần!

Từ bi của Sư tôn có nói cũng không bao giờ hết, Sư tôn vì chúng sinh vũ trụ đã chịu đựng tất cả, không tính hết thảy những sai lầm trong quá khứ của chúng sinh vũ trụ trong lịch sử. Lúc Đại Pháp hồng truyền chỉ xem cái tâm tu luyện hướng thiện của con người! Con người chỉ cần có cái tâm tu luyện, Sư tôn sẽ an bài lại mới từ đầu con đường của sinh mệnh, cấp cho người tu luyện tất cả cơ năng, cơ chế và Pháp Luân, tịnh hóa thân thể phủ đầy nghiệp lực ấy, đạt đến trạng thái vô bệnh. Đây là từ bi hồng đại trong lịch sử vũ trụ từ trước đến giờ chưa từng có! Nhiều năm như vậy, Sư tôn bôn ba đến các nơi trên thế giới, trải qua bao nhiêu gian khổ, tận tình khuyên bảo, giảng Pháp cho các đệ tử, quy chính con đường tu luyện cho chúng ta! Có thể trở thành đệ tử Đại Pháp của Sư tôn trong thời kỳ Chính Pháp là vinh diệu đời đời kiếp kiếp! Muôn vàn lời nói cũng không nói hết ân đức vô hạn của Sư tôn, chỉ có tu tốt bản thân mới không cô phụ Sư tôn từ bi cứu độ!

Hành động quang minh vĩ đại của hàng triệu triệu đệ tử Đại Pháp tại nhân gian trợ Sư Chính Pháp, chứng thực Pháp cũng sẽ lưu lại những chứng kiến và ghi chép lịch sử trong vũ trụ, Sư tôn đã để vô hạn vinh diệu và uy đức lưu cấp cho chúng ta, và so với việc sắp tiến đến viên mãn vĩ đại ấy thì chúng ta ở tại nhân gian chịu một chút khổ ấy có tính là gì?! Sinh mệnh cuối cùng cần phải quay trở về tầng thứ cao, nhân gian không phải là gia viên thật sự của con người.

Thời khắc này đây, chiếc thang lên trời đã bắc xong, con đường người trở thành Thần đã trải ra, thuyền Pháp cứu người mà sinh mệnh chờ đợi từ lâu đã căng buồm, con người trên mặt đất ơi, xin đừng chần chừ, hãy nhanh chóng tìm kiếm tài liệu chân tướng Pháp Luân Công do các đệ tử Đại Pháp đang truyền rộng khắp thế giới, đó là tấm vé tàu của bạn để lên thuyền Pháp cứu người! Là cơ hội duy nhất được đắc cứu của sinh mệnh! Sinh mệnh không phải vì để ở trên mặt đất làm người, mà là vì để ở trong Đại Pháp tu luyện, đồng hóa đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, viên mãn trở về gia viên chân chính của bản thân!

Nhân cơ hội Chánh Kiến thông báo kêu gọi gửi bài chia sẻ kỉ niệm 20 năm thành lập Chánh Kiến, tôi viết ra cảm ngộ trong tâm của mình để cảm ơn ân đức hồng đại của Sư tôn vĩ đại của chúng ta.

Trên đây là một chút cảm ngộ của tôi trong giai đoạn hiện tại, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/266681Ngày đăng: 15-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.