Thể ngộ về “Tu luyện như thuở ban đầu”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ trong nhiều lần giảng Pháp đã giảng rằng muốn chúng ta tu luyện như thuở ban đầu. Hồi tưởng lại lúc mới đắc Pháp, sự kích động trong tâm tình khi đó, có luồng động lực lớn mạnh thúc đẩy chúng ta tinh tấn, thế nhưng sau này liền buông lơi xuống một cách không tự biết, không những không có loại động lực lúc ban đầu đó, ngược lại lực cản trở càng ngày càng lớn. Có rất nhiều đồng tu sau này cũng đã có chút thờ ơ, đồng tu ở bên cạnh cũng không ngừng xuất hiện vấn đề, rất khó tìm lại loại tâm thái tu luyện như thuở ban đầu đó. Gần đây tôi có một chút thể hội ở phương diện này, muốn chia sẻ với đồng tu một chút tâm đắc thể hội của mình.

Vũ trụ có thành, trụ, hoại, diệt, con người có sinh, lão, bệnh, tử, phản ánh ở trên bất kể sự vật nào cũng đều có một quá trình từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc. Con người cũng như vậy, đối với sự vật mới xuất hiện sẽ cảm thấy có hứng thú, đối với sự vật đã cũ kỹ, thì trở nên quen mắt không muốn nhìn nữa. Khi chúng ta mới đắc Pháp tu luyện, sự khát khao đối với Pháp, hết thảy đều là mới mẻ, thúc đẩy chúng ta tinh tấn. Khi đã qua giai đoạn này, thì phải thực tu rồi, đằng sau Pháp là có nội hàm vô cùng vô tận, điều này chúng ta đều biết. Tôi thể ngộ được rằng, không làm được “tu luyện như thuở ban đầu”, chính là trong lúc bình thường khi học Pháp, Pháp không triển hiện cho bạn nội hàm ở đằng sau, bạn cũng không đắc được Pháp, như vậy lý do là vì sao? Là bởi vì không có thực hiện tốt thệ ước khi tới thế gian, cũng tức là ở phương diện giảng chân tướng cứu độ chúng sinh làm vẫn chưa đủ. Bởi vì giảng chân tướng là vị tha, vô tư, làm được càng tốt càng dễ dàng sản sinh cộng hưởng với các vị Phật, Đạo, Thần ở đằng sau Pháp, trong quá trình học Pháp càng có thể đắc được Pháp, từ đó trong quá trình cứu độ chúng sinh, càng có thể chỉ đạo việc tu luyện của bản thân, con đường này cũng sẽ đi một cách ổn định, phía trước có Pháp chỉ dẫn con đường tiến lên phía trước, con đường cứu độ chúng sinh cũng sẽ càng đi càng rộng, tác dụng sản sinh ở thế gian cũng càng ngày càng lớn, bản thân cũng sẽ từ vị tư chuyển biến thành vô tư, cuối cùng đạt được tu luyện viên mãn.

Toàn bộ quá trình là một quá trình đi lên không ngừng, là một quá trình dũng mãnh tinh tấn, ngược lại chính là sẽ quay trở về cơ chế của cựu vũ trụ, phản ánh vào trong hiện thực, chính là sẽ càng ngày càng thường nhân hóa, không đặt việc cứu độ chúng sinh ở vị trí số một, là ở trong tình huống phù hợp với lợi ích thiết thân của chính mình, làm các việc giảng chân tướng, toàn bộ là bị động, bị cái tình lay động. Trong quá trình học Pháp, tâm cũng không tĩnh, Pháp cũng tự nhiên sẽ không triển hiện cho bạn nội hàm ở đằng sau, như vậy liền hình thành một vòng tuần hoàn không tốt, tự thân ở trong cái vòng luẩn quẩn này cũng rất khó mà đột phá, muốn nhảy thoát ra, làm được tu luyện như thuở ban đầu, thì phải phó xuất, cắt bỏ danh, lợi, tình của bạn, chủ động đi làm các việc giảng chân tướng, một lòng quyết tâm liền nhảy vượt ra, trong quá trình này nhất định cần phải lý trí thanh tỉnh, khi lại học Pháp, liền sẽ có sở đắc.

Còn có là trong tu luyện, không biết hướng nội tìm, nhìn không thấy chỗ thiếu sót của bản thân, thì rất khó tinh tấn. Bản thân cũng biết trạng thái của mình là không tốt, cảm giác có một chút bất lực, lúc này, bạn cần phải nghĩ trong tâm là nguyên nhân gì tạo thành trạng thái hiện tại của bản thân, trong tâm bạn cần phải có nguyện vọng muốn trở nên tốt hơn, có chí tiến thủ, cần phải thực hiện giảng chân tướng cứu độ chúng sinh một cách chắc chắn đầy đủ. Lúc này khi học Pháp, Pháp sẽ điểm ngộ cho bạn, bạn cũng sẽ từ trong trạng thái hiện tại mà bước ra, quá trình này có một điểm rất quan trọng, chính là tâm đặt ở việc cứu độ chúng sinh, có như vậy nội hàm đằng sau của Pháp mới triển hiện cho bạn. Bạn ở trong người thường, vướng bận bởi tình thân và lợi ích ở trong người thường, Pháp sẽ không triển hiện nội hàm siêu việt ở tầng lý này của con người cho bạn thấy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281718Ngày đăng: 11-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.