Một chút thể ngộ về tâm thái của cựu thế lựcTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Họ làm như thế nào mới khiến cựu thế lực kia bớt dùi vào sơ hở, như thế nào mới có thể khiến cựu Pháp Lý của các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, và chúng sinh chúng thần với quan niệm cũ phải bội phục, như thế nào mới có thể khiến những sinh mệnh bị xung kích kia sẽ bằng lòng trong tâm và cho phép chư vị đi qua? Như thế rất là khó. Sư phụ từng giảng, “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực”. Chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì, mà chúng ta là có lý, Sư phụ đều có thể giải quyết. Bản thân chư vị làm không ‘chính’, thì Sư phụ làm sao đây? Chư vị nói xem bản thân chư vị làm không đúng, mà Sư phụ lại tiêu trừ chúng, thế được chăng? Chư vị không làm cho tốt, hễ có ma nạn liền tiêu huỷ đi, thế thì chúng ta còn cứu ai? Như thế không được” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Từ đoạn Pháp trên, tôi thể ngộ được hai điểm:

Điểm thứ nhất là, tôi cần xoay chuyển tâm thái của bản thân. Tôi thường không ưa những đồng tu có nhân tâm nặng và tỏ ra thờ ơ trước các việc những đồng tu đó làm, thấy rằng họ sẽ rất khó làm được tốt bởi vì tâm tính kém, hoặc ngay cả khi làm được tốt thì cũng vô ích bởi vì họ tu luyện không tốt, cũng chỉ là đang làm việc mà thôi. Đây chẳng phải là tâm thái của cựu thế lực sao?

Đối với những sinh mệnh không đạt tiêu chuẩn thì thấy không phục, thấy bất công, không phối hợp và không muốn đối phương thành công, nhưng lại không thấy rằng cho dù trạng thái của đối phương có không tốt như thế nào, thì họ cũng là đang làm những việc Sư phụ yêu cầu, cũng đang làm việc cứu người. Lẽ nào lại không vì điều này mà phối hợp một cách vô điều kiện sao? Nếu thực sự như vậy, thì dù bất kể đối phương ra sao chúng ta cũng nên ủng hộ họ một cách vô điều kiện. Như vậy chính là đã vượt qua tâm thái hẹp hòi của cựu thế lực và đây mới là tâm thái mà đệ tử Đại Pháp nên có.

Điểm thứ hai là, nhất định cần tu luyện bản thân cho tốt, làm cho chính, bởi vì chỉ làm việc mà tâm tính không đạt tiêu chuẩn thì sẽ gặp phải can nhiễu rất lớn, đó chính là trở lực và can nhiễu đến từ tâm bất bình của cựu thế lực tạo thành. Điều này cũng có biểu hiện trong các đồng tu, một số người vì tâm tính của bản thân không đạt tiêu chuẩn mà thường không phối hợp và cảm thấy không phục. Chỉ có tu luyện tốt bản thân, tự mình cố gắng làm cho tốt, làm cho chính, thì mới có thể cứu được nhiều sinh mệnh cao tầng hơn nữa (cựu thế lực), mới có thể giảm bớt trở lực về mặt phối hợp trong các đồng tu.

Trong đoạn Pháp trên, Sư phụ nhắc đến “cựu Pháp Lý, chúng sinh chúng thần với quan niệm cũ”. Theo lý giải của tôi, điều này bao gồm cựu thế lực, cũng như những đồng tu vẫn mang theo các quan niệm và nhân tâm trong tu luyện giữa người thường, đương nhiên cũng bao gồm con người thế gian mà chúng ta cần đi giảng chân tướng cứu độ. Nếu những đồng tu không phối hợp chỉ vì tâm tính của bản thân không đạt tiêu chuẩn, hoặc nếu cựu thế lực tạo ra trở lực do tâm tính của bản thân không đạt chuẩn, thì đó là đang can nhiễu đến Chính Pháp. Nếu nguyên nhân là do bản thân tu luyện không tốt, thì điều này là rất không nên.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/282155Ngày đăng: 26-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.